. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Beskrivelse - indledning Kapitel 2. - Bøger og Småtryk Næste afsnit

Kapitel 1 - Generelle regler for beskrivelse

Afsnit 1.0 - Almene regler

1.0A Kilder til oplysninger

1.0B Beskrivelsens opbygning

1.0C Tegnsætning

1.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

1.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

1.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

1.0G Accenter og andre diakritiske tegn

1.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 1.1 - Titel og ophavsangivelse

1.1A Indledende regel

1.1B Hovedtitel

1.1C Generel materialebetegnelse

1.1D Paralleltitler

1.1E Undertitler og anden titelinformation

1.1F Ophavsangivelser

1.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 1.2 - Udgave

1.2A Indledende regel

1.2B Udgavebetegnelse

1.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

1.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 1.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 1.4 - Publicering, distribution el.lign.

1.4A Indledende regel

1.4B Almene regler

1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

1.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

1.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

1.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 1.5 - Fysisk beskrivelse

1.5A Indledende regel

1.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

1.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

1.5D Størrelse

1.5E Bilag

Afsnit 1.6 - Serie

1.6A Indledende regel

1.6B Seriens hovedtitel

1.6C Seriens paralleltitler

1.6D Undertitler og anden titelinformation hørende til serien

1.6E Ophavsangivelser hørende til serien

1.6F Seriens ISSN

1.6G Seriens nummerering og datering

1.6H Underserier

1.6J Mere end én serie

Afsnit 1.7 - Note

1.7A Indledende regel

1.7B Noter

Afsnit 1.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

1.8A Indledende regel

1.8B Standardnummer

1.8C Nøgletitel

1.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

1.8E Tilføjelse

Afsnit 1.9 - Supplerende materiale

1.9A

1.9B

Afsnit 1.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

1.10A

1.10B

1.10C

Afsnit 1.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

1.11A

1.11B

1.11C

1.11D

1.11E

1.11F

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top