. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 9 - Elektroniske materialer Kapitel 11. - Mikroformer Næste afsnit

Kapitel 10 - Tredimensionale genstande

Afsnit 10.0 - Almene regler

10.0A Afgrænsning

10.0B Kilder til oplysninger

10.0C Tegnsætning

10.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

10.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

10.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

10.0G Accenter og andre diakritiske tegn

10.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 10.1 - Titel og ophavsangivelse

10.1A Indledende regel

10.1B Hovedtitel

10.1C Generel materialebetegnelse

10.1D Paralleltitler

10.1E Undertitler og anden titelinformation

10.1F Ophavsangivelser

10.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 10.2 - Udgave

10.2A Indledende regel

10.2B Udgavebetegnelse

10.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

10.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 10.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 10.4 - Publicering, distribution el.lign.

10.4A Indledende regel

10.4B Almene regler

10.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

10.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

10.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

10.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

10.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 10.5 - Fysisk beskrivelse

10.5A Indledende regel

10.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

10.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

10.5D Størrelse

10.5E Bilag

Afsnit 10.6 - Serie

10.6A Indledende regel

10.6B Seriebetegnelse

Afsnit 10.7 - Note

10.7A Indledende regel

10.7B Noter

Afsnit 10.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

10.8A Indledende regel

10.8B Standardnummer

10.8C Nøgletitel

10.8D Anskaffelsesvilkår

10.8E Tilføjelse

Afsnit 10.9 - Supplerende materiale

Afsnit 10.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 10.11 - Reproduktioner

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top