. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 10 - Tredimensionale genstande Kapitel 12. - Periodica. Næste afsnit

Kapitel 11 - Mikroformer

Afsnit 11.0 - Almene regler

11.0A Afgrænsning

11.0B Kilder til oplysninger

11.0C Tegnsætning

11.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

11.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

11.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

11.0G Accenter og andre diakritiske tegn

11.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 11.1 - Titel og ophavsangivelse

11.1A Indledende regel

11.1B Hovedtitel

11.1C Generel materialebetegnelse

11.1D Paralleltitler

11.1E Undertitler og anden titelinformation

11.1F Ophavsangivelser

11.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 11.2 - Udgave

11.2A Indledende regel

11.2B Udgavebetegnelse

11.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

11.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 11.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 11.4 - Publicering, distribution el.lign.

11.4A Indledende regel

11.4B Almene regler

11.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

11.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

11.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

11.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

11.4G Produktionssted, producents navn

Afsnit 11.5 - Fysisk beskrivelse

11.5A Indledende regel

11.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

11.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

11.5D Størrelse

11.5E Bilag

Afsnit 11.6 - Serie

11.6A Indledende regel

11.6B Seriebetegnelse

Afsnit 11.7 - Note

11.7A Indledende regel

11.7B Noter

Afsnit 11.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

11.8A Indledende regel

11.8B Standardnummer

11.8C Nøgletitel

11.8D Anskaffelsesvilkår

11.8E Tilføjelse

Afsnit 11.9 - Supplerende materiale

Afsnit 11.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 11.11 - Reproduktioner

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top