.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning 11.5E Bilag Næste afsnit

11.5D Størrelse

11.5D1 En mikroforms størrelse anføres som anvist i følgende regler.

11.5D2 Mikroficher, kanalmikrokort, mikrofilmhulkort, papirmikrokort. Materialets højde og bredde anføres i centimeter.

Valgfrit: Oplysninger om størrelse, der er standard for den pågældende materialetype, udelades. 10 ¥ 15 cm betragtes som standardmål for mikroficher, 8,3 ¥ 18,7 cm som standardmål for mikrofilmhulkort og 7,5 ¥ 12,5 cm som standardmål for papirmikrokort. Disse størrelsesangivelser kan derfor udelades.

11.5D4 Mikrofilm. Materialets bredde anføres i millimeter. Mikrofilmspolens diameter kan anføres i centimeter.

    300 00 *n 8 mikrofilmspoler *b 19 ¥ , positiv, ill. *c 35 mm, 10 cm

Valgfrit: Oplysninger om størrelse, der er standard for den pågældende materialetype, udelades. 35 mm betragtes som standardmål for en mikrofilms bredde og kan derfor udelades.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top