.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.4B Almene regler 12.4D Navn på forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

12.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

12.4C1 Hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. gengives som anvist i 1.4C .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top