.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.4B Almene regler 1.4D Navn på forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

1.4C1 Hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. gengives i den form og kasus, der er anvendt i materialet.

  260 00 *a Aalborg
  260 00 *a Copenhagen
  260 00 *a Lugduni Batavorum

Hvis navnet på hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives det navn, der er på hovedtitlens sprog eller i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives det navn, der står først.

1.4C2 Når det skønnes nødvendigt for identifikation, kan en anden form af lokalitetens navn tilføjes.

  260 00 *a Christiania [Oslo]
  260 00 *a Hafniae [København]
  260 00 *a Lugduni Batavorum [Leiden]

1.4C3 Når det skønnes nødvendigt for identifikation, tilføjes landets, statens, landsdelens navn eller en lignende betegnelse. Angående udformningen af sådanne navne og betegnelser se Katalogiseringsregler, 1. del, § 72 . Angående anvendelse af forkortelser se Bilag B .

  260 00 *a London [Ont.]
  260 00 *a Santiago [Chile]
  260 00 *a Renens [Schweiz]
  260 00 *a Nykøbing [Falster]

1.4C4 Hvis hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. kun forekommer i forkortet form i de foreskrevne kilder, gengives stedet, som det står, og den fuldstændige form eller resten af navnet tilføjes.

  260 00 *a Mlps [i.e. Minneapolis]
  260 00 *a Rio [de Janeiro]

1.4C5 Hvis et forlag, en distributør el.lign. har kontor flere steder, og disse er nævnt i materialet, gengives altid det først nævnte sted. Af de øvrige hjemsteder gengives et, der er beliggende i Danmark, samt et, der er fremhævet som det vigtigste ud fra kildens layout.

  260 00 *a Stockholm *a København *b Stiftelsen för konfliktanalys

Angående materialer, som er udgivet af to eller flere forlag, distributører el.lign. med hvert sit hjemsted, se 1.4D5 .

1.4C6 Hvis hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. ikke kendes med sikkerhed, anføres det sandsynlige hjemsted på det sprog, der er benyttet i den primære kilde, efterfulgt af spørgsmålstegn.

  260 00 *a [Amsterdam?]

Hvis der ikke kan anføres nogen lokalitet som det sandsynlige hjemsted, kan landets, statens eller landsdelens navn anføres som hjemsted. Danmark anføres normalt ikke som hjemsted. Når landet, staten eller landsdelen kun er det sandsynlige hjemsted, efterfølges det af spørgsmålstegn.

  260 00 *a [Canada]
  260 00 *a [Chile?]

Hvis intet sted kan anføres eller et landenavn mv. ikke vælges anført som hjemsted, gives forkortelsen s.l. (sine loco) eller tilsvarende i ikke-latinske alfabeter.

  260 00 *a [S.l.]

1.4C7 Valgfri tilføjelse. Den fuldstændige adresse på forlaget, distributøren el.lign. tilføjes til hjemstedsbetegnelsen. Hvis oplysningen hentes fra andre kilder end de foreskrevne kilder, sættes den i skarp parentes. Adressen på almindeligt kendte og større forlag, distributører el.lign. tilføjes ikke.

  260 00 *a Kolding *d Galgebjergvej 44, 6000
  260 00 *a Aalborg *d Postboks 1312, 9100

1.4C8 For upubliceret materiale (f.eks. håndskrifter, originalkunst, naturskabte genstande, der ikke er forarbejdet til kommerciel distribution, uredigerede og upublicerede film og videogrammer, stock shots og upublicerede lydoptagelser) anføres intet hjemsted for forlag, distributør el.lign. For upublicerede samlinger (herunder de, som indeholder publiceret materiale, der ikke tidligere har været publiceret som samling) anføres intet hjemsted for forlag, distributør el.lign. Heller ikke forkortelsen s.l. gives i sådanne tilfælde.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top