.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.5A Indledende regel 12.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

12.5B Valgfri regel. Omfang og specifik materialebetegnelse

12.5B1 Efter behov kan oplysninger om omfang og specifik materialebetegnelse anføres i overensstemmelse med 1.5B1 . For uafsluttede periodica kan antallet af fysiske enheder ikke kendes og anføres derfor ikke. Standardforkortelser kan anvendes (se Bilag B ).

12.5B2 Hvis den specifikke materialebetegnelse anvendes, anføres ved afsluttede periodica antallet af fysiske enheder.

12.5B3 Punktskrift kan, som angivet i 1.1C , anføres som generel materialebetegnelse. Hvis generelle materialebetegnelser ikke anvendes, eller hvis materialet består af andre følbare skrifttyper el. lign. end punktskrift, eller hvis materialet både består af følbare og ikke-følbare skrifttyper, kan en passende betegnelse herfor anføres. En sådan betegnelse anføres som anvist i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper og enten i forlængelse af en anført specifik materialebetegnelse eller i en note.

    300 00 *n 12 kassetter (tryk og punktskrift)
    300 00 *n 5 disketter (solid dot braille)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top