.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.5A Indledende regel 1.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

1.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

1.5B1 Materialets omfang beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af den specifikke materialebetegnelse som anvist i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper. Specifik materialebetegnelse defineres som betegnelsen for det fysiske medie, materialet optræder i eller på. Hvis ingen af de anførte betegnelser i listerne over specifikke betegnelser er dækkende, kan andre passende betegnelser anvendes som beskrevet i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper.

Bemærk, at ved nogle materiale- og publikationstyper anføres ingen specifik materialebetegnelse på denne plads i beskrivelsen. I stedet anføres andre typer af oplysninger. Se f.eks. 2.5B (antallet af bind anføres) og 5.5B (karakteriserende betegnelser for indholdet anføres).

  300 00 *n 2 videokassetter

1.5B2 Et trykt materiale i ét bind beskrives som anvist i 2.5B .

  300 00 *a 300, XI s.

1.5B3 Desuden anføres antallet og arten af bestanddele som anvist i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper.

  300 00 *a 8 bd. (894 s.)
  300 00 *n 3 mikroficher *a ca. 700 ruder

1.5B4 Hvis materialet har en spilletid, som er angivet i materialet eller let kan fastslås, anføres den i minutter. Hvis spilletiden er under 5 minutter, anføres den dog i minutter og sekunder, og hvis den er over 120 minutter, anføres den i timer og minutter.

  300 00 *n 1 kassettebånd *l 40 min.
  300 00 *n 2 grammofonplader *l 90 min.
  300 00 *n 1 sløjfefilm *l 3 min., 23 s
  300 00 *n 3 videokassetter *e U-matic *l 2 t., 30 min.

Valgfrit: Hvis spilletiden ikke er angivet i materialet og ikke let kan fastslås, anføres en omtrentlig spilletid.

  300 00 *n 1 pianorulle *l ca. 7 min.
  300 00 *n 2 filmspoler *l ca. 90 min.

Valgfrit: Hvis spilletiden for de enkelte dele af et materiale i flere dele er ens eller næsten ens, anføres hver dels spilletid efterfulgt af hver . Ellers anføres den samlede spilletid.

  300 00 *n 31 lydbånd *l 60 min. hver
  300 00 *n 2 kassettebånd *l ca. 30 min. hver
  300 00 *n 2 videospoler *e Ampex 7003 *l 50 min.

1.5B5 Hvis et materiale i flere dele endnu ikke er afsluttet, anføres blot den specifikke materialebetegnelse.

  300 00 *a kassettebånd

Når materialet er komplet, tilføjes antallet af fysiske enheder.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top