.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 13.2 Analyser i noteafsnittet 13.4 Katalogisering af enkelte dele i en serie Næste afsnit

13.3 Analyser i form af »I«-analyser

Hvis enkelte dele i et materiale ønskes beskrevet mere detaljeret, end det er muligt i en note, kan en »I«-analyse benyttes.

En »I«-analyse er en selvstændig registrering af den pågældende del indeholdende en kortfattet reference til det samlede materiale - herefter benævnt værtspublikationen .

Enhver selvstændigt registreret bibliografisk enhed i katalogen kan betragtes som værtspublikation, uanset om denne er monografisk eller periodisk udgivet. Hvis der ved valget af værtspublikationen konstateres flere bibliografiske lag i katalogen, vælges som værtspublikation det bibliografiske lag, der hierarkisk set er tættest på analysen. F.eks. kan en del af en serie være registreret selvstændigt samtidig med, at der findes en registrering af serien som helhed. En analyse på f.eks. en artikel i en enkelt del af den ovennævnte serie vil skulle referere til titlen på den enkelte del af serien frem for til titlen på serien registreret som helhed.

Referencen til værtspublikationen indledes normalt med I: . Denne tekst inddateres ikke men maskingenereres i forbindelse med dannelsen af fremvisningsformater. Hvis teksten I: skønnes unødvendig, f.eks. hvis katalogen kun omfatter artiker, kan teksten udelades.

Beskrivelsen af den del, der analyseres, består af:

1) Elementer fra afsnittet for titel og ophavsangivelse for den pågældende del

2) Elementer fra udgaveafsnittet for den pågældende del

3) Nummerering eller anden betegnelse, hvis den pågældende del er et periodicum

4) Elementer fra afsnittet for publicering, distribution el.lign., hvis den pågældende del er monografisk, og hvis elementerne afviger fra de tilsvarende for hele materialet

5) Fysisk beskrivelse

6) Noter

Afsnittet fysisk beskrivelse består som minimum af omfang og specifik materialebetegnelse for den pågældende del (om muligt som en angivelse af delens fysiske placering i værtspublikationen), men andre oplysninger om den fysiske udformning samt størrelse kan ligeledes anføres.

Hvis omfanget og den specifikke materialebetegnelse er udformet som en placeringsangivelse i værtspublikationen, kan oplysningerne i stedet bringes i forbindelse med værtspublikationen.

Den kortfattede reference til værtspublikationen består af følgende elementer:

Periodicum som værtspublikation:

1) Hovedtitlen og eventuelle hertil hørende identificerende ophavsangivelser eller tilføjelser. Der kan anvendes redaktionelt forkortede titler

2) Nummerering og/eller datering

3) Eventuelt gengives værtspublikationens ISSN.

Monografi som værtspublikation:

1) Hovedtitlen og hertil hørende ophav, der udfører en primær funktion

2) Udgavebetegnelse

3) Oplysninger om publicering, distribution el.lign.

4) Serietitel og nummer i serien

5) Eventuelt gengives værtspublikationens ISBN.

Hvis omfang og specifik materialebetegnelse for den analyserede del er udformet som en angivelse af placeringen i værtspublikationen, kan oplysningen anføres som en del af værtspublikationens beskrivelse. Oplysningens nærmere placering bestemmes lokalt.

  245 00 *a Stolene *m [GMB] *e Eugène Ionesco
  300 00 *a S. 13-74 *c 20 cm
  558 00 *a Moderne fransk dramatik *j Fredensborg : Arena, 1959
  eller:
  245 00 *a Stolene *m [GMB] *e Eugène Ionesco
  558 00 *a Moderne fransk dramatik *g S. 13-74 *j Fredensborg : Arena,
  1959
  245 00 *a Okkerrensning *m GMB *c metoder, rensningseffekt, drift og
  økonomi *e af Lars Bo Christensen
  300 00 *a S. 11-15 *b ill. *c 30 cm
  557 00 *a Vand & miljø *v 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984)
  eller:
  245 00 *a Okkerrensning *m GMB *c metoder, rensningseffekt, drift og
  økonomi *e af Lars Bo Christensen
  557 00 *a Vand & miljø *v 1. årgang, nr. 3 (oktober 1984) *k S. 11-15
  245 00 *a Dynamisering af makromodeller *m GMB *e af Ellen Ander-
  sen
  300 00 *a S. 109-134 *c 24 cm
  558 00 *a Noter til makroteori *j København : Universitetsforlaget,
  1972 *s Memorandum (Københavns Universitets Økonomiske
  Institut) ; nr. 27
  eller:
  245 00 *a Dynamisering af makromodeller *m GMB *e af Ellen Ander-
  sen
  558 00 *a Noter til makroteori *g S. 109-134 *j København : Universi-
  tetsforlaget, 1972 *s Memorandum (Københavns Universitets
  Økonomiske Institut) ; nr. 27
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top