.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 13.3 Analyser i form af »I«-analyser 13.5 Afhængige værker Næste afsnit

13.4 Katalogisering af enkelte dele i en serie

En periodisk udgivet serie kan være katalogiseret samlet, altså uden nærmere beskrivelse af de enkelte numre.

Hvis de enkelte numre i serien samtidig kan betragtes som enkeltstående monografier med selvstændige titler, kan man ud over eller i stedet for registreringen af det pågældende periodicum katalogisere de enkelte dele af serien som monografier. Ved en selvstændig titel forstås en titel, der er prægnant og uafhængig af titlen på det samlede materiale. Oplysninger om det samlede materiale anføres da i serieafsnittet (se 1.6 ).

  245 00 *a Anton Tjekhov: Onkel Vanja *m GMB *e tekst, fotos, ... redi-
  gering: Alice Bryrup Heje
  260 00 *a [København] *b [ARTE] *c 1988
  300 00 *a 21 løsblade *b ill. *c 30 cm
  440 00 *a ARTE teaterhæfte *z 0901-3121 *v nr. 2, 88/89

Når en monografi med en selvstændig titel er en del af et større monografisk udgivet materiale, må det vurderes, om hele materialet skal katalogiseres samlet som et flerbindsværk, eller de enkelte dele af materialet skal katalogiseres selvstændigt med det samlede materiales titel som serietitel. Ved en sådan vurdering lægges der vægt på materialets præsentation af oplysningerne i den primære kilde til beskrivelsen. Den titel, udgiveren af materialet præsenterer som hovedtitlen, accepteres, og katalogiseringsmetoden må vælges på baggrund heraf. Udgiveren kan f.eks. have vist sin intention ved hjælp af typografi eller layout.

I tvivlstilfælde kan der ses på, hvordan oplysningerne er præsenteret i andre kilder end den primære (f.eks. på et titelblads bagside), samt på brugsværdien af materialet. Hvis de enkelte dele af materialet kan betragtes som havende en klart selvstændig brugsværdi, vælges som regel en selvstændig katalogisering af den enkelte del frem for en katalogisering som en del af et flerbindsværk. Et materiale har typisk selvstændig brugsværdi, når de enkelte dele kan anvendes uafhængigt af hinanden, eller når emnerne i de enkelte dele er meget forskellige.

Flerbindsværker er nærmere beskrevet i 13.6 .

  245 00 *a Social welfare and class *m GMB *e [udgivet af] Tove Bas-
  balle, Susanne Leleur, Lisbeth Helm Thomsen
  250 00 *a 1. udgave *x 1. oplag
  260 00 *a [København] *b Samfundsvidenskaberne *c 1984
  300 00 *a 60 s. *b ill. *c 20 ¥ 21 cm
  440 00 *a Views on Britain *v 2
  245 00 *a Law and order *m GMB *e [udgivet af] Lis Paaske, Margrethe
  Mondahl Søndergaard
  250 00 *a 1. udgave *x 1. oplag
  260 00 *a [København] *b Samfundsvidenskaberne *c 1984
  300 00 *a 56 s. *b ill. *c 20 ¥ 21 cm
  440 00 *a Views on Britain *v 5

Ved en enkelt katalogisering kan der skulle træffes flere valg, idet et materiale kan indgå i såvel flere periodiske som ikke-periodiske serier samtidigt.

  245 00 *a Statsnavne og nationalitetsord *m GMB *p Maiden nimet ja
  vastaavat johdokset *p Ríkjaheiti og jóernisor *e redigeret
  af Jørgen Schack
  250 00 *a Revideret og udvidet udgave
  260 00 *a Oslo *b Nordisk språksekretariat *b i kommission hos Novus
  Forlag *c 1994
  300 00 *a 39 s.
  440 00 *a Nordisk språksekretariats skrifter *z 0800-6210 *v 17
  440 00 *a Dansk Sprognævns skrifter *z 0415-0155 *v 21
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top