.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.6D Undertitler og anden titelinformation hørende til serien 1.6F Seriens ISSN Næste afsnit

1.6E Ophavsangivelser hørende til serien

1.6E1 Ophavsangivelser i forbindelse med serietitlen gengives, når det skønnes nødvendigt for identifikation af serien. Med hensyn til gengivelsen af ophavsangivelser hørende til serien se 1.1F.

    440 00 *a Pjece *æ Statens Husholdningsråd
    440 00 *a Studier *e udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland
    440 00 *a Sämtliche Werke *æ Thomas Mann
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top