.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.8A Indledende regel 1.8C Nøgletitel Næste afsnit

1.8B Standardnummer

1.8B1 Det internationale standardbognummer (ISBN) eller det internationale standardperiodicanummer (ISSN) eller ethvert andet internationalt vedtaget standardnummer for det pågældende materiale anføres. Ifølge standarden indledes nummeret altid med den vedtagne forkortelse for det pågældende system, f.eks. ISBN , men den udelades ved formateringen og maskingenereres ved præsentation. Numrene anføres i overensstemmelse med de enkelte standarder (gengivet i danMARC2), oftest med standardmellemrum eller bindestreger.

    021 00 *a 87-587-0062-5
    022 00 *a 0105-4678

1.8B2 Hvis et materiale har to eller flere numre, anføres som minimum det nummer, som gælder for præcis det materiale, der beskrives. Andre numre i materialet kan med fordel anføres.

Der gives en tilføjelse som anvist i 1.8E.

    021 00 *a 87-01-57702-6
    021 00 *a 87-01-57801-4 *b serien komplet

1.8B3 Hvis andre numre end internationale standardnumre ønskes anført, gives de i en note (se 1.7B19).

1.8B4 Hvis et nummer i materialet vides at være ukorrekt, anføres det korrekte nummer, hvis det let kan fremskaffes.

Det ukorrekte nummer anføres ligeledes, hvis det skønnes at være af betydning.

    021 00 *a 87-85207-17-3 *x 87-85207-06-3
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top