.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.11B 1.11D Næste afsnit

1.11C

Hvis reproduktionen indeholder såvel originalens som reproduktionens udgavebetegnelse, publiceringsangivelse eller seriebetegnelse, anføres oplyningerne om reproduktionen i afsnittet for udgave, publicering, distribution el.lign. og serie. Oplysninger om originalen gives i en note (se 1.11F).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top