.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.5C Illustrationer 2.5E Bilag Næste afsnit

2.5D Størrelse

Valgfrit: Størrelse anføres kun, hvis bindets højde er under 15,0 cm eller over 27,0 cm. Tværformat (dvs. højde ¥ bredde, hvor bredden er større end højden) anføres kun, hvis højden er under 15,0 cm eller over 27,0 cm, eller hvis bredden (uanset højden) overstiger 25,0 cm.

2.5D1 Bindets eller bindenes højde anføres i centimeter, rundet op til nærmeste hele tal (hvis f.eks. bindets højde er 17,2 cm, anføres dette som 18 cm ). Hvis materialet er indbundet, måles indbindingens højde. Ellers måles højden af selve materialet. Hvis bindet måler mindre end 10 centimeter, anføres højden i millimeter.

2.5D2 Hvis bindets bredde er enten mindre end den halve højde eller større end højden, anføres bredden efter højden, indledt med gangetegn ( ¥ ).

    300 00 ... *c 20 ¥ 8 cm
    300 00 ... *c 20 ¥ 32 cm

2.5D3 Hvis bindene i et materiale i flere bind har forskellig højde og forskellen mellem dem er to centimeter eller mindre, anføres den største størrelse. Hvis forskellen er mere end to centimeter, anføres den mindste og den største størrelse adskilt med bindestreg. Alternativt kan oplysningerne gives i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte bind - jf. 13.6.

    300 00 ... *c 24-28 cm

2.5D4 For enkelte ark anføres højden og bredden. Hvis sådanne ark er udkommet i sammenlagt stand, anføres også størrelsen på det falsede ark.

    300 00 ... *c 48 ¥ 30 cm, falset til 24 ¥ 15 cm

Hvis arket er beregnet til at anvendes sammenlagt, beskrives det som 1 falset ark . Antallet af sider og det falsede arks højde anføres.

    300 00 *n 1 falset ark *a 8 s. *c 18 cm

2.5D5 Hvis bindet består af materiale af forskellig højde, som er indbundet sammen, anføres kun indbindingens højde.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top