. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 1 - Generelle regler for beskrivelse Kapitel 3. - Kartografiske materialer Næste afsnit

Kapitel 2 - Bøger og Småtryk

Afsnit 2.0 - Almene regler

2.0A Afgrænsning

2.0B Kilder til oplysninger

2.0C Tegnsætning

2.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

2.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

2.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

2.0G Accenter og andre diakritiske tegn

2.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 2.1 - Titel og ophavsangivelse

2.1A Indledende regel

2.1B Hovedtitel

2.1C Generel materialebetegnelse

2.1D Paralleltitler

2.1E Undertitler og anden titelinformation

2.1F Ophavsangivelser

2.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 2.2 - Udgave

2.2A Indledende regel

2.2B Udgavebetegnelse

2.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

2.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 2.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 2.4 - Publicering, distribution el.lign.

2.4A Indledende regel

2.4B Almene regler

2.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

2.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

2.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

2.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

2.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 2.5 - Fysisk beskrivelse

2.5A Indledende regel

2.5B Antal bind og/eller paginering

2.5C Illustrationer

2.5D Størrelse

2.5E Bilag

Afsnit 2.6 - Serie

2.6A Indledende regel

2.6B Seriebetegnelse

Afsnit 2.7 - Note

2.7A Indledende regel

2.7B Noter

Afsnit 2.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

2.8A Indledende regel

2.8B Standardnummer

2.8C Anskaffelsesvilkår

2.8D Tilføjelse

Afsnit 2.9 - Supplerende materiale

Afsnit 2.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 2.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Afsnit 2.12-2.19 - Ældre bøger og småtryk

2.12 Afgrænsning

2.13 Den primære kilde til oplysninger

2.14 Hovedtitel

2.15 Udgavebetegnelse

2.16 Publicering, distribution el.lign.

2.17 Fysisk beskrivelse

2.18 Note

2.19 Fingerprint

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top