.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 1.0 - Almene regler 1.0B Beskrivelsens opbygning Næste afsnit

1.0A Kilder til oplysninger

1.0A1 For de enkelte materiale- og publikationstyper er angivet en række kilder, hvorfra oplysningerne til beskrivelsen af materialet hentes. En kilde til oplysninger kan bestå af én enhed (f.eks. en titelside) eller af flere enheder (f.eks. forteksterne til en film).

En af de angivne kilder betragtes som den primære kilde til oplysninger. Oplysninger fra denne kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra andre kilder.

Hvis de øvrige kilder til oplysninger i de enkelte regelsæt er angivet i prioriteret orden, gælder denne orden.

I forbindelse med beskrivelsens enkelte afsnit er angivet en række foreskrevne kilder, dvs. de kilder, oplysningerne skal hentes fra.

Oplysninger, som ikke kan hentes fra de foreskrevne kilder, sættes i skarp parentes.

1.0A2 Materialer, der mangler primær kilde. Hvis ingen del af materialet indeholder oplysninger, som kan anvendes som grundlag for beskrivelsen, hentes de nødvendige oplysninger fra enhver tilgængelig kilde, hvad enten det er selve materialets indhold eller et opslagsværk. Denne fremgangsmåde kan være nødvendig for trykte materialer, hvor titelsiden mangler, for samlinger af pjecer og andet småtryk, som ønskes katalogiseret som en enhed, for uredigerede, upublicerede lydoptagelser og lignende. I sådanne tilfælde angives grundlaget for og/eller kilden til de anførte oplysninger i en note.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top