. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 2 - Bøger og Småtryk Kapitel 4. - Håndskrifter Næste afsnit

Kapitel 3 - Kartografiske materialer

Afsnit 3.0 - Almene regler

3.0A Afgrænsning

3.0B Kilder til oplysninger

3.0C Tegnsætning

3.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

3.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

3.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

3.0G Accenter og andre diakritiske tegn

3.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

3.0J Beskrivelse af helhed eller del

Afsnit 3.1 - Titel og ophavsangivelse

3.1A Indledende regel

3.1B Hovedtitel

3.1C Generel materialebetegnelse

3.1D Paralleltitler

3.1E Undertitler og anden titelinformation

3.1F Ophavsangivelser

3.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 3.2 - Udgave

3.2A Indledende regel

3.2B Udgavebetegnelse

3.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

3.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 3.3 - Matematiske oplysninger

3.3A Indledende regel

3.3B Målestoksforhold

3.3C Projektion

3.3D Koordinater og forårspunkt

Afsnit 3.4 - Publicering, distribution el.lign.

3.4A Indledende regel

3.4B Almene regler

3.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

3.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

3.4E Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

3.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

3.4G Produktionssted, producents navn

Afsnit 3.5 - Fysisk beskrivelse

3.5A Indledende regel

3.5B Omfang og specifik materialebetegnelse /karakteriserende betegnelse for indholdet

3.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

3.5D Størrelse

3.5E Bilag

Afsnit 3.6 - Serie

3.6A Indledende regel

3.6B Seriebetegnelse

Afsnit 3.7 - Note

3.7A Indledende regel

3.7B Noter

Afsnit 3.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

3.8A Indledende regel

3.8B Standardnummer

3.8C Nøgletitel

3.8D Anskaffelsesvilkår

3.8E Tilføjelse

Afsnit 3.9 - Supplerende materiale

Afsnit 3.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 3.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top