Forrige afsnit Felt 796 Tracktitlerpåmusik Felt 856 Elektronisk lokalisering og adgangsmåde Næste afsnit

Felt 840 Serietitel

 a      seriens hovedtitel
 æ      identificerende ophavsangivelse (periodica)
 ø      identificerende tilføjelse til seriens titel
 n   G  numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion
 o   G  sektionstitel
 0      verifikationskode (danbib)
 1      lokal verifikationskode
 2     kode for kilde til indhold
 z      seriens issn
 v   G   seriens nummerering og datering
 6  G  unikt ID for autoritetspost [RDA]

Felt 840 anvendes til en serietitel i normativ (eller lokal) form, der afviger fra materialets form eller eventuelt ikke findes i materialet.

Seriebetegnelse i materialets form inddateres i felt 440 .

Brugen af delfelt *æ svarer til brugen af felt 245 delfelt *æ .

Inddatering af ISSN i *z sikrer søgemæssig lænkning til seriens hovedpost.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *6 indeholder et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den relaterede autoritetspost. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-kode. Præfikset anføres i parentes.

Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodicum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlenpåsupplementet/sektionen i delfelt *o.

Eksempler

1

440 00 *a Skriftserien "Danske herregårde"
840 00 *a Danske herregårde

 

2

440 00 *a Papers on languages and intercultural studies
840 00 *a Arbejdspapirer *ø Institut for Sprog og Internationale
Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter

 

_