Forrige afsnit Felt 840 Serietitel 860-879 Periodicarelationsfelter Næste afsnit

Felt 856 Elektronisk lokalisering og adgangsmåde

 a   G   navn på værtsmaskine, incl. domænenavn [host name]
 b   G   ip-adresse eller telefonnummer [access number]
 c   G   oplysning om komprimering [compression information]
 d   G   sti [path]
 f   G   filnavn, [electronic name]
 h      brugernavn på maskinen [processor of request]
 i   G   ordre, knyttet til brugernavnet [instruction]
 j      transmissionshastighed [bps]
 k      password [password]
 l      brugerkode [logon/login]
 m   G   navn på kontaktperson eller e-mail-adresse [contact for access
assistance]
 n      værts (post)adresse [name of location of host in subfield a]
 o      operativsystem [operating system]
 p      portnavn [port]
 q      filoverførselsmodus [file transfer mode]
 r      bitmønster [settings]
 s  G   filstørrelse [file size]
 t   G   terminalemulering [terminal emulation]
 u   G   URI [Uniform Resource Identifier]
 y   G   tekst til link
 v   G   åbningstid [hours access method available]
    G   wid-nummer på post fra andet bibliotek [record control number]
 x   G   intern note [non public note]
 z   G   note til brugerne [public note]
 2  protokol [access method]
 3      specifikation af partielt materiale [materials specified]

Felt 856 anvendes til oplysninger til lokalisering af elektronisk materiale. Feltet indeholder oplysning om, hvor det elektroniske materiale findes eller hvorfra, det er tilgængeligt.

Lokaliseringsoplysninger i felt 856 skal vedrøre adgangen til det katalogiserede materiale generelt.Oplysninger om et biblioteks konkrete adgang til materialet, fx oplysninger om licensaftaler, behandles som beholdningoplysninger og formateres i felt 980, 580 eller 096-099.

Note om adgangsmåde uden URL eller PURL inddateres i felt 501 .

De mest anvendte delfelter er *u, *z og *3.

Delfelt *u anvendes til en eventuelt klikbar adresse: URL eller PURL. PURL er en blivende URL, der er beregnet til at klikke videre på via en service, der holder styr på de skiftende URL. PURL består af 3 dele: protokol, omstilling til nuværende URL fra eventuelt tidligere URL, og et brugertildelt navn. PURL foretrækkes frem for URL .

Delfelt *u kan bruges, både alene eller sammen med URL eller PURL inddateret i delfelterne *2, *a, *d og *f.

Delfelt *z , som er en note til brugerne, anvendes foran delfelt *u til en indledende tekst. Delfelt *z kan også anvendes alene til en almindelig publikumsnote.

Delfelt *y anvendes til angivelse af tekst, der i web-applikationer ønskes gjort klikbar. Når delfelt *y forefindes, bør applikationen vise indholdet i *y frem for indholdet i det *u, linket skal pege på. Delfelt *y skal i posten forekomme umiddelbart efter det delfelt *u, der skal peges på.

I tilfælde af flere parvise forekomster af URL og tekst anbefales det, at man vælger at gentage feltet.

Delfelt *3 anvendes, hvis oplysningerne kun gælder en del af materialet. Se også 247 delfelt *u og 248 delfelt *u

De øvrige delfelter kan anvendes efter behov:

Delfelt *b indeholder en numerisk IP-adresse, hvis det er en Internet ressource, og et telefonnummer, hvis adgangen sker gennem en telefonforbindelse. Telefonnumre gengives således: [landenummer]-[områdenummr]-[telefonnummer]. Hvis det er en direkte forbindelse, fortsættes med 'x' og lokalnummeret.

Eksempler:

 

61-49-215833 (i New South Wales i Australien)

 

 

1-202-7076237x515 (i Washington, D.C. i USA og med lokalnummer)

 

Delfelt *c . Hvis filen er komprimeret, oplyses i delfelt *c om hvilket program, der skal anvendes til udpakning. Delfeltet kan gentages, hvis der bruges 2 programmer, og det sidste nævnes først.

Delfelt *f kan gentages, hvis en logisk fil er blevet opdelt og lagret under forskellige navne, men sammen danner en intellektuel enhed. I alle andre tilfælde skal en fil, der kan findes under to eller flere forskellige filnavne, have et 856-felt for hvert navn. Delfelt *f anvendes også til navnet på et elektronisk dokument eller en elektronisk konference.

Delfelt *j anvendes til angivelse af laveste og højeste antal bits per sekund for datatransmission. Der sættes bindestreg imellem de to angivelser, og hvis kun den ene bringes, sættes bindestreg henholdsvis efter og foran.

Eksempler:

 

*j 2400-9600

 

 

*j 2400-

 

 

*j -9600

 

Delfelt *k anvendes til generelle passwords. Eventuelle instruktioner vedr. password anbringes i delfelt *z Note til brugerne.

Delfelt *m anvendes til navnet på en kontaktperson hos værten i delfelt *a.

I delfelt *s inddateres størrelsen af filen, som den ligger under det i delfelt *f anførte filnavn. Omfanget udtrykkes normalt i bytes. Hvis filnavnet er gentaget, kan delfelt *s også gentages, og det inddateres da umiddelbart efter det delfelt *f, som det knytter sig til. Filomfang oplyses ikke ved elektroniske tidsskrifter, fordi feltet drejer sig om selve tidsskriftet, ikke de enkelte numre.

Delfelt *t anvendes kun, når delfelt *2 indeholder betegnelsen 'remote'.

Delfelt *2 indeholder et protokolnavn eller lignende, der definerer, hvorledes oplysningerne i resten af delfelterne skal anvendes. Delfelt *2 kan ikke gentages; hvis der er mere en en adgangsmåde til materialet, gentages feltet. Der er defineret en række standardbetegnelser for de mest anvendte protokoller. Under hver er angivet de obligatoriske delfelter, samt i parentes de delfelter der iøvrigt kan forekomme i feltet. De ikke nævnte delfelter kan teoretisk set anvendes, men der vil næppe blive brug for dem.

email Electronic mail
*a, *f (*b, *h, *i, *m, *n, *s, *x og *z)

ftp File Transfer Protocol
*a, *d, *f (*b, *c, *g, *i, *k, *l, *m, *n, *o, *p, *q, *s, *x og *3)

remote Remote login (Telnet)
*a (*b, *k, *l, *m, *n, *o*p, *t, *x, *z og *3)

dial-up Telefonforbindelse

http # Hypertext Transfer Protocol

gopher # Gopher protocol

news # USENET news

nntp # USENET news via NNTP adgang

wais # Wide Area Information Servers

file # Host specific file names

prospero # Prospero Directory Service

For alle betegnelser mærket med # gælder, at delfelt *u anvendes, men at anvendelse af øvrige delfelter er afhængig af den konkrete protokol.

Det er ikke nødvendigt at inddatere delfelt *2, da protokollen kan læses ud af første led af URL eller PURL.

Eksempler:

1

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.fsk.dk *y Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling

2/9.7B16

2

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u gopher://gopher.peabody.yale.edu

2/9.7B16

3

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.sb.aau.dk/dlh *z Kræver
pc med lydkort samt programmet RealAudio for at høre
lydeksemplerne

 

4

856 00 *z Adgangsmåde: Internet *l aalnet *u telnet://lawlib wuacc.edu

 

5

856 00 *3 Table of contents *z Adgangsmåde: Internet *u http:/
lcweb.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

 

_