Forrige afsnit Felt 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodica) Felt 866 Udgave på originalsprog (kun periodica) Næste afsnit

Felt 865 Udgave i andet medium (kun periodica)

 i      indledende tekst
 t   G   hovedtitel
 c      tilføjelse til titlen
 z      issn
 g   G   angivelse af dele, der indgår i relationen
 u   G   url
 y  G  tekst til link

Når det registrerede periodicum også er udgivet i et andet medium (se Katalogiseringsregler 2/12.7B16) , inddateres oplysningerne herom i felt 865.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenerering: Den indledende tekst er afhængig af mediet og kan derfor ikke maskingenereres.

Eksempel

1

022 00 *a 0106-0767
245 00 *a Dansk økonomisk bibliografi
525 00 *a Årg. 1988 ff. findes som del af: Magnus
865 00 *t Magnus *g 1988- *z 0907-0834
eller:
022 00 *a 0106-9767
245 00 *a Dansk økonomisk bibliografi
865 00 *i Også udgivet på CD-ROM *t Magnus *g 1988- *z 0907-0834
022 00 *a 0907-0834
245 00 *a Magnus *m compact disc
865 00 *i Også som trykt tekst *t Dansk økonomisk bibliografi
*z 0106-0767
865 00 *i Også som trykt tekst *t Biblioteksvejviser *z 0420-1108
865 00 *i Også som trykt tekst *t Kraks fonds-
og legatvejviser *z 0905-7307 *
865 00 *i Også som trykt tekst *t Kraks blå bog *z 0900-1476
865 00 *i Også som trykt tekst *t Status *z 0109-0798

 

     
_