Forrige afsnit Felt 934 Henvisning til periodebetegnelse som emneord Felt 952 Henvisning til anden alfabetisk underdeling af DK5-klassemærke end navne Næste afsnit

Felt 945 Henvisning fra titel

 a      titel
 ø      identificerende tilføjelse
 æ      identificerende ophavsangivelse (periodica)
 n      sektionsnummer eller -bogstav
 o      sektionstitel, supplementstitel
 s      titel på del af værket
 r      sprog i oversættelse eller version
 q      version
 u      udgivelsesår
 d      besætning
 e      nummer (art og besætning)
 f      opusnummer eller værknummer
 g      undernummer af opusnummer
 h      toneart
 j      andre identificerende elementer (parentetiske)
 k      arrangement
 x      forbindende tekst
 w      ord hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 z      felt- og evt. delfeltkode hvortil der henvises (henvisningsmålet)
 å      feltnumerator (analysenummer)

Feltet anvendes både til deskriptive og normaliserede titelformer, herunder serietitler.

Forbindende tekst `se:' kan maskingenereres ved brug af delfelt *z , men `se også:' eller anden forbindende tekst skal inddateres i delfelt *x både ved brug af delfelt *w og delfelt *z.

Delfelt *s-*k anvendes kun ved uniforme titler.

Delfelt *d-*k anvendes kun ved musikværker.

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se Indledningen 2.3.1 . Se desuden Metode 2 i de indledende bemærkninger til Felt 900-968 Henvisninger.

Henvisninger i DBC's emneordssystem placeres i felt 966 delfelt *t .

Eksempler

1

740 00 *a Tusind og én nat
945 00 *a 1001 nat *x se *w Tusind og én nat
eller:
945 00 *a 1001 nat *z740

1/124A1

2

440 00 *a Leg & lær *v ...
945 00 *a Leg og lær *x se *w Leg & lær
eller:
945 00 *a Leg og lær *z 440a

1/124A1

3

440 00 *a Erindringsserien "Folk fortæller" *v ...
945 00 *a Folk fortæller *x se *w Erindringsserien "Folk fortæller"
eller:
945 00 *a Folk fortæller *z 440a

 

4

440 00 *a Beta-bog *o Arbejde og fritid *v ...
945 00 *a Arbejde og fritid *x se *w Beta-bog. Arbejde og fritid
eller:
945 00 *a Arbejde og fritid *z 440(a,o)

 

5

440 00 *a Særtryk *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *z 0907-4651 *V 6
*v nt. 6
945 00 *a Særtryk-serien *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *x se
*w Særtryk (Det Kgl. Danske Kunstakademi)
eller:
945 00 *a Særtrykserien *æ Det Kgl. Danske Kunstakademi *z 440(a,æ)

1/124A1

_