Forrige afsnit Felt 980 Bibliotekets beholdning af et periodicum (formateret) Felt 991 Noter til materialevalg (DBC) Næste afsnit

Felt 990 Materialevalgs- og leverandøroplysninger (DBC)

 a       fortegnelsestype
 o   G   periodenummer for ordinær publicering af post
 x   G   periodenummer for eksprespublicering af post
 r   G   periodenummer for rettelse til tidligere udsendt post
 b   G   konsulentafmærkning
 c   G   gruppering
 m   G   rettelsesnote og rettelsesangivelse
 t   G  bestillingsfrist
 n   G   leverandørkode
 u      kode for postens udgivelsesstatus

Inddatering i felt 990 er forbeholdt Dansk BiblioteksCenter.

Delfelt *u Kode for udgivelsesstatus

Følgende koder kan anvendes i *u:

nt (ny titel)
nu (ny udgave)
op (nyt oplag)

_