Forrige afsnit Felt 968 Henvisning til genrebetegnelse Felt 990 Materialevalgs- og leverandøroplysninger (DBC) Næste afsnit

Felt 980 Bibliotekets beholdning af et periodicum (formateret)

 y      lokaliseringskode (biblioteksnummer)
 u      lokal underafdeling
 x      eksemplaridentifikation
 a      overordnet nummerering
 v      bindbetegnelse
 b      første bind
 p      parallel bindnummerering til første bind
 c      sidste bind
 q      parallel bindnummerering til sidste bind
 d      første år
 r      publikationsår/trykkeår, der afviger fra dækningsår for første bind
 e      sidste år
 t      publikationsår/trykkeår, der afviger fra dækningsår for sidste bind
 f      opstilling/adgang
 g      kode for fuldstændighed
 i      lokal beholdning af indekser
 m      note til uddybning af fuldstændighedskoden
 n      lokal note vedr. beholdning eller bibliotekets eksemplar
 o      note om begrænset opbevaring
 s      lokal status

Felt 980 gentages for hver ny sekvens.

Felt 980 anvendes til formateret oplysning om bibliotekets beholdning af et periodicum.

Delfelterne *b, *c, *d, *e *g og *o er kompatible med den nordiske samkatalog NOSP2 1 s beholdningsformat.

Tilsvarende oplysninger i fri tekst kan inddateres i felt 580 .

Delfelt *y er obligatorisk ved eksport af posten.

Biblioteksnummer anvendes i overensstemmelse med seneste udgave af Biblioteksnumre for folke-, skole- og forskningsbiblioteker, der er udgivet som Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 3.

Delfelt *a anvendes til overordnet nummerering som betegnelsen for en ny række, serie etc. som angivet i publikationen (jf. Katalogiseringsregler 2/12.3G1 ).

1

*a Ny række *b 1- *d 1975-
(eventuelt: *d 1975:okt.-)

 

Delfeltet kan også anvendes ved inddatering af flere forskellige beholdningsangivelser i samme titel.

2

245 00 *a Tätigkeitsbericht ... und Neuerwerbungen ... *æ
Bayerischer Nationalmuzeum
980 00 *a Tätigkeitsbericht *d 1980-
980 00 *a Neuerwerbungen *d 1979-

 

Delfelt *b-*c. Bindnummerering angives normalt som hele bind. Er der brug for angivelse på flere niveauer, fx hvis beholdningen starter midt i et bind, anvendes kolon (:) som skilletegn til første underliggende niveau, semikolon (;) til næste niveau.

3

*b 1:6
(Bd. 1, nr. 6)

 

4

*b 1:6;2
(Bd. 1, nr. 6, del 2)

 

Dobbeltbind angives med skråstreg (/).

5

*b 2/3

 

Der sættes bindestreg mellem første og sidste bind, og efter første bind, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *b.

6

*b 1- *c 17

 

7

*b 1:6-

 

Delfelt *d-*e Datering. Både første og sidste år inddateres med alle 4 cifre. Hvis der er mere end én datering i materialet, vælges årstallet efter følgende prioritering:

Dækningsåret må ikke inddateres som bindnummerering i delfelt *b-*c. Hvis man ønsker at inddatere både dækningsår og udgivelsesår, må det ske på følgende måde:

8

*d 1993- *r 1992-

 

Dobbeltårstal angives med skråstreg (/) og 4 cifre på hver side af skråstregen.

9

*d 1982/1983-

 

Der sættes bindestreg mellem første og sidste år, og efter første år, hvis abonnementet stadig er løbende. Bindestregen inddateres i delfelt *d.

10

*d 1962- *e 1989

 

11

*d 1962-

 

12

*d 1982/1983-

 

Er der brug for angivelse på flere niveauer, fx hvis beholdningen starter midt i en årgang, bruges kolon (:) som skilletegn.

13

*d 1987:okt.-
(Oktober 1987-)

 

Delfelt *f Opstillingssignatur . Delfeltet kan ved registrering af elektroniske tidsskrifter anvendes til angivelse af andre forhold vedr. adgang til materialet, fx licensaftaler.

Delfelt *o Note om begrænset opbevaring . Delfelt *o erstatter *b, *c, *d og *e hvis biblioteket kun opbevarer et begrænset antal bind/årgange. Det anbefales at anvende denne formulering:

14

*o Løbende årg. +1
*o Løbende årg. +2

 

Delfelt *g Kode for fuldstændighed inddateres kun, når beholdningen er ukomplet. Det er bibliotekets eget skøn, om det vil betegne beholdningen som komplet eller ukomplet. Ukomplet inddateres som: *g 1.

Hvis fx den ældre del af beholdningen er ukomplet, mens den nyere del vides at være komplet, kan man inddatere beholdningen i flere sekvenser som dette eksempel:

15

980 00 *b 1- *c 19 *d 1951- *e 1969 *g 1
980 00 *b 20- *d 1970-

 

Delfelt *m Note til uddybning af fuldstændighedskoden . I dette delfelt kan der gøres nærmere rede for, hvori ufuldstændigheden består, fx:

16

*m Spredte numre mangler i de ældre årgange

 

17

*m 6:8, 13:2 og 17:4-17:7 haves ikke

 

Delfelt *s Lokal status er obligatorisk i DASP (Dansk Samkatalog over Periodica)2 2 , når abonnementet er opsagt . Der bruges fast formulering: 'Opsagt'. Øvrige formuleringer kan være: 'Løbende' og 'Afsluttet'.


Felt 985 er reserveret til et inddateringsformat til beholdningsangivelser, der muliggør fremvisning i overensstemmelse med ISO 10324 Holdings statements at a summary level 3


1. NOSP . Nordisk samkatalog over periodica.
Adresse: Nosp-sentralen, Univeristetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avdeling, N-0242 Oslo
Kontaktperson på NOSP-sentralen: Elisabeth Lindeboe.
Kontaktpersoner i Danmark: Elise Hermann, Biblioteksstyrelsen og Lars Edinger, DBC.
Findes som:
NOSP-mikro, CDNOSP og NOSP online .
Også tilgængelig som periodicaposter i DanBib med beholdningsangivelser fra nordiske biblioteker.

2. DASP . Dansk samkatalog over periodica.
Består af periodicaposter i DanBib med beholdningsangivelser fra danske bibloteker.

3. ISO 10324. Holdings statements - Summary level. Genève : International Organization for Standardization.

 _