Forrige afsnit Felt 011 ID-nummer på hovedmaterialets post Felt 013 ID-nummer på post på højeste niveau Næste afsnit

Felt 012 Generationsnummer (ISSN)

 a      postens generationsnummer og dato
 b      issn compact år og udgavenummer

Felt 012 er forbeholdt ISSN Network.

I delfelt *a er det første ciffer generationsnummeret, der angiver, hvor mange gange posten har været rettet. Tal fra 0-9 benyttes. 0 angiver, at posten er ny. 1 angiver, at posten har været rettet 1 gang, 2, at den har været rettet 2 gange osv.

Generationsnummeret efterfølges af en dato: år, måned og dag (6 cifre: ååmmdd). Der er ikke mellemrum mellem nummer og dato.

Delfelt *b anvendes til en 3-tegnskode, bestående af de sidste to cifre af årstallet + et bogstav. Fx betyder 93A, at den seneste version af posten er med på den første udgave af ISSN COMPACT 1993; 93C betyder, at den seneste version af posten er at finde på 3. udgave i 1993.

Eksempler

1

012 00 *a 0920403
(Eksemplet angiver, at posten er ny og er blevet oprettet 3. april 1992)

 

2

012 00 *a 2930515 *b 93B
(Eksemplet angiver, at posten er blevet ændret 2 gange, og at datoen for den seneste ændring er den 15. maj 1993. Seneste version af posten er at finde på 2. udgave af ISSN COMPACT 1993)

 

_