danMARC2 (RDA)
Forrige afsnit Felt 012 Generationsnummer (ISSN) Felt 014 ID-nummer på post på højere niveau Næste afsnit
       

Felt 013 ID-nummer på post på højeste niveau

Feltet kan ikke gentages

 a      id-nummer på post på højeste niveau

 

Felt 013 indeholder ID-nummer på en overordnet hovedpost, hvis hovedpostens nummer ikke optræder i felt 014 (fordi 014 viser op til et lavere niveau fx en sektionspost).

Feltet kan anvendes, hvis man vil sikre, at fremvisning af alle poster under en hovedpost er mulig via søgning på ét nummer, selv om der er mere end 2 niveauer.

Eksempel

1

001 00 *a [Postens ID-nummer]
013 00 *a [Hovedpostens ID-nummer]
014 00 *a [Sektionspostens ID-nummer]
248 00 *g Bind 2

 

Om katalogisering i flerpoststruktur i øvrigt, se De gamle katalogiseringsreglers kapitel 13 .

 

_