.
. Start danMARC2 Start bilag H
.
Forrige afsnit Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Felt 454 Stednavn som emneord Næste afsnit
 
Bilag H - Hjælpepostformat

Felt 453 Emneord (SUMFELT)

  a
f
s
u
x
å

2
8

 
 
 
G  
 
G
Emneord (SUMDELFELT)
Faglitterært emneord
Skønlitterært emneord
Lokal underdeling
Alternativ henvisende tekst
Feltnummerator

Betegnelse for emneordssystem
Sprogkode (fra 400)

Felt 453 anvendes til se-henvisninger til emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter.

Biblioteker, som ikke skelner mellem emneord, stednavne, periodebetegnelser eller titler anvendt som emneord, kan anvende felt 453 som sumfelt for felterne 453, 454, 455 og 456.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, og kan anvendes af biblioteker, som ikke skelner mellem faglitterære og skønlitterære emneord.

Se-henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 466.

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000     Til top Til top