.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit B.8 B.10 Generelle forkortelser på slaviske sprog Næste afsnit

B.9 Generelle forkortelser på ikke slaviske sprog

Abhandlung Abh.
Abteilung Abt.
afdeling afd.
afhandling afh.
Auflage Aufl.
Ausgabe Ausg.
ausgewählt ausgew.
avdeling avd.
avhandling avh.

band bd.
Band Bd.
bearbejdet bearb.
bearbeitet bearb.
Bearbeitung Bearb.
bearbetad bearb.
billede pr. sekund b/s
bind bd.
blad bl.

centimeter cm
centimeter pr. sekund cm/s
colección col.
collaboration collab.
collection coll.
compilato comp.
compiled comp.
copyright cop.

deel d.
del d.
direction dir.
disputats disp.
Dissertation Diss.
distribution distr.
distributør distr.
Druck Dr.
druk dr.
død d.

édité éd.
edited ed.
editore ed.
edition, édition ed., éd.
editor ed.
editore ed.
eksemplar ekspl.
enlarged enl.
erweitert erw.
et alii et al.

facsimile facs.
faksimile faks.
fascicle fasc.
fascicule fasc.
figurer fig.
Folge F.
forbedret forb.
forkortet fork.
fortsættelse forts.
forøgede forøg.
født f.

gedruckt gedr.
gennemset gennems.

Heft H.
hefte h.
Herausgeber Hrsg.
herausgegeben hrsg.
hæfte h.
häfte h.
hæftet hft. el. hf.
håndskrift hs.
håndskriftsamling hss.

id est i.e.
illustration ill.
Illustration Ill.
ilustraçao il.
impressum impr.
indbundet indb. el. ib.
introduction introd.
introduktion introd.

jaargang jg.
Jahrgang Jg.

kapitel kap.
kilobyte kB
klasse kl.
Klasse Kl.
kommentar komment.
komponist komp.

Lieferung Lfg.
livraison livr.

medarbejder medarb.
medvirkning medv.
megabyte MB
megaherz MHz
meter m
millimeter mm
minimum min.
minut min.
Mitarbeiter Mitarb.
Mitwirkung Mitw.

Neue Folge N.F.
Neue Reihe N.R.
Neue Serie N.S.
new series n.s.
nouveau nouv.
nouvelle série N.S.
nova série n.s.
nueva serie N.S.
number nr.
numero (italiensk) nr.
número (spansk) nr.
numéro (fransk) nr.
nummer nr.
Nummer Nr.
nuova serie N.S.
ny följd N.F.
ny række n.r.
ny serie n.s.

omarbejdet omarb.
omdrejning pr. minut o/min.
omslag omsl.
oplag opl.
opplag oppl.
optryk optr.
opus op.
oversættelse overs.

pagineret pag.
portræt portr.
printing print.
pseudonym pseud.
pubblicato pubbl.
publié publ.
published publ.

rédaction réd.
Redakteur Red.
redaktør red.
redattore red.
redigeret red.
Reihe R.
réimpression réimpr.
reprinting repr.
revideret rev.
reviderad rev.
revidiert rev.
revised rev.
revu rev.
række rk.

sekund s
seria ser.
serie, série ser., sér.
Serie Ser.
series ser.
side s.
signeret sign.
sine anno s.a.
sine loco s.l.
sine nomine s.n.
spalte sp.
suplemento supl.
supplement suppl.

tabel tab.
Tausend Taus.
tavle tav.
time t.
tom t.
tome t.
tomme in.
tomo t.
tradotto trad.
traducere trad.
traduit trad.
translated transl.
trykt tr.

udarbejdet udarb.
udgave udg.
udgive udg.
udkomme udk.
uitgave uitg.
umgearbeitet umgearb.
upagineret upag.
upplaga uppl.
utarbetad utarb.
utgave utg.

verbessert verb.
vermehrt verm.
volum vol.
volume vol.
volumen vol.

überarbeitet überarb.
Übersetzer Übers.
übertragen übertr.

ændret ændr.

översätter övers.

årgång årg.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top