.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit B.9 Generelle forkortelser på ikke slaviske sprog B.11 Forkortelser af navne på amerikanske stater Næste afsnit

B.10 Generelle forkortelser på slaviske sprog

avtorskij kollektiv avt. koll.

H ast H .
H ast' H .
H íslo H '.
cz¸e RT cz.

der K avnyj der K .
dodatak dod.
dodatek dod.
dodatok dod.
dop I lnenie dop.
dopelniony dop.
doplnen dopl.
dopln J n dopl.
dopolnenie dop.
dopunjeno dop.

e K egodryj e K egod.

glaven gl.
glavnyj gl.
god g.
gody gg.
gosudarstvennyj gos.

hlavní hl.
hlavn hl.
holovnyj hol.

i drugie i dr.
iljustracija il.
illjustracija il.
ilustrace il.
ilustrácia il.
ilustracja il.
ilustracija il.
imeni im.
ispravlenie ispr.
ispravljeno ispr.
izdatel'stvo izd-vo
izdanie izd.
izdanje izd.
izmenen izm.
izmenenie izm.
izmenjeno izm.
izrabotil izrab.

klas kl.
klasa kl.
kniga kn.
kniha kn.
knjiga knj.
kolegium redakcyjne kol.red.
komitet redakcyjny kom.red.
ksi S ga ks.

na H al'nyj na H .
nau H en nau H .
nau H nyj nau H .
naukowy nauk.
nepromeneno neprom.
nepromenjeno neprom.
nerevidovan nerev.
nezmenen nezm.
nezm J n J n nezm.
nie zmieniony nie zm.
nová L ada N. U .
nova serija N.S.
novaja serija N.S.
nov rad N.R.
numer nr

obrabotannyj obrab.
obraboteno obrab.
odgovorni urednik odg. ured.
odpovêdn redaktor odp. red.
opracowal oprac.
opraven opr.
osnovno preraboteno osn. prerab.
otgovoren redaktor otg. red.
otvetstvennyj
redaktor otv. red.

pererabotannyj pererab.
peresmotrennyj peresmotr.
perevod per.
pod ob H ej redakciej pod ob H . red.
pod r I kovodstvo pod r I kov.
pod rukovodstvom pod ruk.
podgotovlennyj podgot.
pop I lneno pop I ln.
popraveno popr.
popravleno popr.
poprawiony popr.
pozmenen pozm.
pozm J n J n pozm.
predislovie predisl.
pregledal pregl.
pregledano pregl.
p L ehléd'nut p L ehl.
preklad prekl.
p L eklad p L ekl.
prelo K il prel.
p L elo K il p L el.
prepracoval preprac.
p L epracoval p L eprac.
preraboteno prerab.
p L evedl p L ev.
preveden prev.
prevod prev.
przeklad przekl.
przelo V yl przel.
przerobil przer.
przetlumaczyl przetl.

raziren raz.
redakcionen komitet red. kom.
redakcionnaja
kollegija red. koll.
redakcionnyj kollektiv red. koll.
redaktor red.
redaktor naczelny red. nacz.
redaktor odpo-
wiedzialny red. odp.
rozí L en roz.
rozszerzony rozsz.

s I stavitel s I stav.
s I trudnik s I tr.
s I v I reno preraboteno s I v I r.prerab.
seria ser.
séria sér.
série sér.
serija ser.
seit se.
sestavil sest.
skráten skr.
skrócony skr.
sostavitel' sost.
sotrudniki sotr.
soverenno
pererabotannyj sover.
pererabot.

spolupracovník spoluprac.
spracoval sprac.
svazek sv.
sveska sv.
svezka sv.

tetrad' tetr.
tlumaczyl tl.
tom t.
t L ída t L .
trieda tr.

upravil upr.
urediva H ki odbor ured. odb.
urednik ured.
uspo L ádal uspo L .
usporiadal uspor.
uzupelniony uzup.

vedeck ved.
v J deck v J d.
vidpovidal'nyj
redaktor vidp. red.
vipusk vip.
vstuplenie,
vstupitel'nyj vstup.
vydání vyd.
vydanie vyd.
vydannja vyd.
vydavnyctvo vyd-vo
vypracoval vyprac.
vypusk vyp.

wsp W pracownik wsp W prac.
wydanie wyd.

zaglavie zagl.
zeszyt z.
zkrácen zkrac.
zm J n J n zm.
zmieniony zm.
zoit zo.
zostavil zost.
zpracoval zprac.
zväzok zv.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top