.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag C C.1 Romertal Næste afsnit

C.0 Indledende regel

Følgende regler anvendes ved alle materiale- og publikationstyper, der er udkommet efter år 1820. Materiale- og publikationstyper, der er udkommet før år 1821, er også omfattet af reglerne, medmindre 2. del, 2.12-2.18 foreskriver noget andet.

Generelt foretrækkes arabertal. Således omskrives romertal, talord mv. i bindbetegnelser, udgavebetegnelser, årstalsangivelser og serienumre til arabertal uden brug af skarpe parenteser. I titler eller navne, der citeres fra materialet, bibeholdes romertal, talord mv. derimod.

Arabertal angives uden brug af opdeling i ciffergrupper, også når de citeres fra materialet (f.eks. 100000 - ikke 100.000 og ikke 100 000).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top