.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit C.0 Indledende regel C.2 Talord Næste afsnit

C.1 Romertal

C.1A Navneformer. Romertal bibeholdes i navneformer på personer, der identificeres ved hjælp af romertal (f.eks. regenter og paver), og i navneformer for korporationer, hvis navne indeholder romertal, medmindre særlige regler foreskriver noget andet (jf. 1. del, § 89).

  Johannes XXIII (pave)
  XXth Century Heating & Ventilating Co.

C.1B Uniforme titler. Romertal bibeholdes i uniforme titler, hvis de er en uadskillelig del af værkets navn.

Tal, der anvendes til identifikation af bestemte dele af et værk, anføres som arabertal, jf. f.eks. anvisningerne i 1. del, § 100.6A2 og § 100.14A3.

  Sancho II y el cerco de Zamora

C.1C Beskrivelsen af materialet. Romertal, der forekommer i materialet, bibeholdes i følgende tilfælde i beskrivelsen af materialet:

Ved citation af titler, navne i ophavsangivelser eller navne på forlag el.lign.

  Christian IV's bygninger

Når materialets egne oplysninger vedrørende omfang anvendes (dog ikke ved angivelsen af antal fysiske enheder).

  xliii, 289 s.

Hvis arabertal ville gøre betegnelsen mindre forståelig, f.eks. når romertal og arabertal anvendes sammen for at skelne bind, sektioner eller andre grupper fra numre, dele eller andre underdelinger.

  (The Washington papers ; vol. IV, 36)

C.1D Når romertal bibeholdes, skrives de normalt med store bogstaver. Ved romertal citeret i beskrivelsen anvendes dog den form, der forekommer i materialet.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top