.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit C.2 Talord C.4 Første og sidste tal Næste afsnit

C.3 Orientalske tal

C.3A I katalogisering af materiale i arabiske, græske, hebraiske, fjernøstlige og lignende alfabeter erstattes de nationale talangivelser af romertal og arabertal efter vestlig brug efter følgende regler.

C.3B Romertal anvendes i translittererede navneformer for personer, som identificeres ved hjælp af tal (f.eks. regenter).

C.3C Arabertal anvendes i translittererede navneformer for korporationer og uniforme titler.

    Thawrat 25 M A y C , 1969
    al-Lajnah al-'Uly A li-Ihtif A l A t 14 Tamm C z

C.3D Arabertal efter vestlig brug anvendes i stedet for nationale talangivelser i følgende afsnit af den bibliografiske beskrivelse:

1) I betegnelser for udgave eller oplag i udgaveafsnittet

2) I afsnittet for specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper, medmindre særlige regler foreskriver noget andet (jf. 2. del, 3.3B2)

3) I udgivelsesår, distributionsår el.lign. i afsnittet for publicering, distribution el.lign. (jf. 2. del, 1.4F1)

4) I afsnittet for fysisk beskrivelse

5) I serienummereringen i serieafsnittet

C.3E Oplysninger om første og sidste årstal og andre talangivelser af lignende art på sprog, som læses fra højre mod venstre, betragtes som én oplysning, f.eks. 1960-1965, ikke 1965-1960.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top