.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit C.1 Romertal C.3 Orientalske tal Næste afsnit

C.2 Talord

C.2A Navneformer. Talord bibeholdes i korporationers navne, medmindre særlige regler foreskriver noget andet (jf. 1. del, § 87-91).

    Four Corners Geological Society

C.2B Uniforme titler. Talord bibeholdes i uniforme titler, hvis de er en uadskillelig del af værkets navn.

    Quinze joies de mariage

Tal, der anvendes til identifikation af bestemte dele af et værk, anføres som arabertal, jf. f.eks. anvisningerne i 1. del, § 100.6A2 og § 100.14A3.

C.2C Beskrivelsen af materialet. Talord, der forekommer i materialet, bibeholdes i følgende tilfælde i beskrivelsen af materialet:

Ved citation af titler, navne i ophavsangivelser eller navne på forlag el.lign.

    Den anden mand
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top