.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 25-33: VALG AF OPSLAG PÅ TITLER 26. Andre titler eller lignende Næste afsnit

25. Hoved-, sektions- og bindtitler

25A Hoved-, sektions- og bindtitler på monografisk udgivne materialer. Der gives opslag på alle de i beskrivelsen nævnte hoved-, sektions- og bindtitler i den form, de måtte forekomme i beskrivelsen. Hvis der er tale om et materiale katalogiseret som en afhængig titel (jf. § 31A ), indgår den afhængige titel som sidste led i opslaget. Formatmæssigt vil opslagene være automatisk maskinel genbrug af de i beskrivelsen allerede inddaterede oplysninger.

25B Periodicatitler. Der gives opslag på et periodicums titel. Et periodicums titel udformes som anvist i § 101-103 .

Når et periodicums hovedtitel ændres, opfattes det pågældende materiale i katalogiseringssammenhæng som et nyt materiale.

En hovedtitel anses i almindelighed for at være ændret , hvis et hvilket som helst ord bortset fra artikler, præpositioner og konjunktioner tilføjes, slettes eller ændres, eller hvis rækkefølgen af de første fem ord (eller de første seks ord, hvis titlen begynder med en artikel) ændres. Hvis et nationalt ISSN-center ændrer et periodicums ISSN, behandles en sådan ændring ligeledes som et titelskift.

Imidlertid anses en hovedtitel ikke for at være ændret, hvis

 • a) ændringen består i, at samme ord optræder i forskellige former, f.eks. forkortet form eller symbol/fuldt udskreven form, entalsform/flertalsform, bestemt/ubestemt form, eller at et ord optræder med forskellige stavemåder
 • b) ord er tilføjet, slettet eller ændret efter de første fem ord (seks ord, hvis titlen begynder med en artikel), og dette ikke ændrer titlens mening eller angiver et ændret emneindhold
 • c) den eneste ændring ligger i slutningen af titlen og består i, at den udgivende korporations navn tilføjes, slettes eller ændres, eller at en grammatisk forbindelse mellem korporationens navn og den foregående del af titlen tilføjes, slettes eller ændres
  • Skrifter fra Geografisk Institut ved Aarhus Universitet
   Note: Nr. 42 ff. med titel: Skrifter (Geografisk Institut, Aarhus Universitet)
 • d) den eneste ændring består i, at tegnsætning tilføjes, slettes eller ændres.
 • Variationer, der angår enkelte numre inden for et bind eller en årgang, betragtes ikke som en ændring af hovedtitlen.

  I tvivlstilfælde anses hovedtitlen for at være ændret.

  De ændringer, der ikke anses for at udgøre en ændring af hovedtitlen, kan angives i noterne. Der gives opslag på enhver variantform, der anses for at være væsentlig for søgning (jf. § 26 ).

  Når et periodicum udkommer med cyklisk skiftende titler på forskellige sprog, anvendes som hovedtitel den titel, der er benyttet i det første nummer eller bind. De øvrige titler anføres i en note (se 2. del, § 12.7B4 ).

   Sosial sikkerhet i de nordiske land
   (Note: Udkommer skiftevis med norsk, dansk og svensk titel. Dansk titel: Social tryghed i de nordiske lande. Svensk titel: Social trygghet i de nordiska länderna)
   (Opslag på to paralleltitler)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top