.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 41-45: Valg og udformning af personnavne 42. Ændrede navne og pseudonymer Næste afsnit

41. Valg mellem forskellige navne eller mellem varianter af samme navn: almen regel

Nærværende regel anvendes, når der enten skal tages stilling til, om en i katalogen allerede vedtagen navneform skal ændres, eller når en person skal have fastlagt sin navneform første gang, vedkommende skal optræde i katalogen.

Når en person ikke er betegnet med ét bestemt navn i det eller de materialer, der aktuelt katalogiseres, sammenholdt med tidligere katalogiseret materiale, tages stilling til, om der er tale om et andet navn for samme person, eller om der er tale om forskellige varianter af samme navn (jf. § 41-45. Definitioner).

Hvis personen allerede optræder i katalogen, og der er tale om et andet navn for personen, oprettes en ny navneform - jf. § 42.

Hvis der er tale om varianter af samme navn, og en navneform allerede er etableret i katalogen, genanvendes denne.

Ud fra oplysningerne på et enkelt materiale kan der være tvivl om, hvorvidt der er tale om en variant af et navn eller om et nyt navn for personen. F.eks. er et enkelt materiale, hvor et ophav udelader et -sen-navn sjældent nok til at fastslå, at dette fremover vil ske konsekvent. I tvivlstilfælde foretrækkes derfor opfattelsen af navnet som variantform frem for opfattelsen af navnet som et nyt navn. Hvis senere udgivelser af samme person afkræfter denne opfattelse, må der rettes retrospektivt i relevante katalogiseringer og foretages navneskift efter § 42.

Hvis der er tale om varianter af samme navn i det/de materialer, der aktuelt katalogiseres, og det er første gang, en person skal optræde i katalogen, vælges navneformen efter nedenstående regler i den anførte orden :

 • 1. Personens navn kontrolleres i den nationalbibliografi, der omfatter personens værker på originalsproget
 • Hvis den relevante nationalbibliografi ikke er tilgængelig eller ikke indeholder personens navneform, vælges som navn:

 • 2. Det navn, hvormed personen generelt betegnes i opslagsværker og anden litteratur om ham. For danskere anvendes primært Dansk Biografisk Leksikons navneformer.
 • Hvis retningslinierne under 1 og 2 ikke kan anvendes, og flere materialer er til rådighed ved fastlæggelsen af navneformen, vælges som følger:

 • a) Det navn, hvormed personen hyppigst betegnes i de materialer, der er til rådighed på katalogiseringstidspunktet.
 • b) Det navn, personen har benyttet i det senest udgivne materiale, der er til rådighed ved katalogiseringen.
 • c) I tvivlstilfælde anvendes § 43-45.
 • Hvis retningslinierne under 1 og 2 ikke kan anvendes, og kun et enkelt materiale er til rådighed på katalogiseringstidspunktet, og dette materiale indeholder forskellige varianter af navnet, anvendes § 43-45.

  Samtlige ovenstående retningslinier skal altid suppleres af reglerne i § 44 for at sikre korrekt sproglig udformning af navnet.

  Efterfølgende fastlægges rækkefølgen af leddene i navnet efter § 46-51.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top