.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.5 Tilføjelser til uniforme titler 100.7 Flere værker, der er udgivet sammen Næste afsnit

100.6 Dele af et værk

Forbemærkning. Angående dele af Bibelen og visse andre hellige skrifter, se § 100.13-100.14 . Angående musikværker, se § 100.22 .

100.6A Enkelte dele

100.6A1 Hvis et værk i flere dele både har en fælles titel og selvstændige titler for de enkelte dele, anvendes den uniforme titel, der modsvarer indholdet i det materiale, der skal katalogiseres.

Dvs. hvis materialet katalogiseres som en del af et flerbindsværk, anføres den fælles uniforme titel i forbindelse med fællesoplysningerne for materialet og den enkelte dels uniforme titel i forbindelse med katalogiseringen af det enkelte bind. Eventuelle bindbetegnelser udelades.

Hvis materialet ikke katalogiseres som del af et flerbindsværk, men som et enkeltstående materiale med egen hovedtitel, anføres den uniforme titel på den pågældende del. Der kan udformes en henvisning fra den uniforme titel på hele værket til delens uniforme titel. En sådan henvisning udformes med den fælles uniforme titel på værket efterfulgt af en eventuel numerisk betegnelse på delen anført med arabertal og delens uniforme titel. I den numeriske betegnelse udelades eventuelle bindbetegnelser som del og bind .

Materiale katalogiseret som del af flerbindsværk:

  Uniform titel anført som en del af fællesoplysninger: The Lord of the rings. Dansk
  Uniform titel anført som en del af oplysningerne vedrørende det aktuelle bind: The two towers. Dansk
  Det aktuelle materiale:
  Hovedtitel:
  Ringenes Herre
  Bindbetegnelse og bindtitel: 2 : De to tårne

Materiale katalogiseret som enkeltstående materiale:

  Materialets hovedtitel: Moder og Søn
  Uniform titel: Mère et fils. Dansk
  Henvisning: L'âme enchantée. 3 : Mère et fils. Dansk

100.6A2 Hvis en del af et værk er katalogiseret selvstændigt, og delen ikke har en egen uniform titel, men kun en almindelig betegnelse (med eller uden nummer), f.eks.

Forord
Detalje
(for et grafisk materiale)
Epilog
Del 2
Bind 3

anføres hele værkets uniforme titel efterfulgt af delens betegnelse. Delens eventuelle nummer anføres med arabertal.

  Uniform titel: Faust. 1. Theil. Engelsk og tysk

100.6B Flere dele

100.6B1 Hvis materialet består af fortløbende nummererede dele af et værk, anføres betegnelsen på delene i ental efter den uniforme titel på hele værket, efterfulgt af første og sidste nummer på delene.

  Uniform titel: Iliaden. Bog 1-6
  Materialets hovedtitel: The first six books of Homer's Iliad ...

100.6B2 Hvis materialet består af to eller flere unummererede eller ikke fortløbende nummererede dele af et værk, anføres enten de enkelte deles egne uniforme titler eller blot den fælles uniforme titel for hele værket efterfulgt af betegnelsen Udvalg .

  Metode 1:
  Uniform titel: Purgatorio. Engelsk
  og uniform titel: Paradiso. Engelsk
  Materialets hovedtitel: The vision of Purgatory and Paradise ...
  Metode 2:
  Uniform titel: The history of the decline and fall of the Roman Empire. Udvalg

Hvis materialet er en oversættelse, anføres betegnelsen Udvalg efter sproget.

  Uniform titel: Sketches by Boz. Tysk. Udvalg
  Materialets hovedtitel: Londoner Skizzen von Boz ...
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top