.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.4 Værker, der er blevet til før år 1501 100.6 Dele af et værk Næste afsnit

100.5 Tilføjelser til uniforme titler

100.5A Uniforme titler forsynes med tilføjelser efter anvisningerne i de følgende regler. Angående tilføjelser til uniforme titler for specifikke materialetyper, se desuden § 100.13-100.26 .

100.5B Et forklarende ord, en kort sætning eller betegnelse tilføjes i parentes for at skelne opslaget på en uniform titel fra andre enslydende titelopslag. Tilføjelsen gives så vidt muligt på dansk.

  Uniform titel: Genesis (angelsaksisk digt)
  Uniform titel: Genesis (oldsaksisk digt)
  Uniform titel: Genesis (middelhøjtysk digt)
  Uniform titel: King Kong (1933)
  Uniform titel: King Kong (1976)
  (To spillefilm med samme titel)

100.5C Hvis materialets sproglige indhold afviger fra originalens (f.eks. en oversættelse, en synkroniseret film), føjes materialets sprog til den uniforme titel. Der indledes med punktum.

  Uniform titel: La rôtisserie de la Reine Pédauque. Dansk
  Materialets hovedtitel: Dronning Gaasefod ...
  (Dansk oversættelse af en fransk roman)
  Uniform titel: Teorema. Engelsk
  Materialets hovedtitel: Theorem ...
  (Italiensk film synkroniseret med engelsk tale)

Der gives ingen tilføjelse om sprog for film med undertekster.

  Uniform titel: Jules et Jim
  Materialets hovedtitel: Jules og Jim ...
  (Fransk film med danske undertekster)

Hvis materialets sprog er en ældre form af et moderne sprog, tilføjes det moderne sprog efterfulgt af navnet på den ældre form i parentes, f.eks. fransk (oldfransk), fransk (anglo-normannisk), engelsk (middelengelsk).

  Uniform titel: Njáls saga. Dansk og islandsk (oldislandsk)

Hvis et materiale er på to sprog, nævnes begge sprog. Hvis et af sprogene er originalsproget, nævnes dette sidst. I alle andre tilfælde nævnes sprogene i nedennævnte rækkefølge: dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige sprog. Grønlandsk og færøsk sidestilles med dansk i forhold til andre sprog.

Hvis materialet har tekster på tre eller flere sprog, anvendes betegnelsen Polyglot , medmindre værket i orignalversionen er på tre eller flere sprog (f.eks. en multilateral traktat). I sådanne tilfælde anføres alle sprogene i ovennævnte rækkefølge.

  Uniform titel: De bello Gallico. Fransk og latin

100.5D Hvis generel materialebetegnelse anvendes (se 2. del, 1.1C ), kan denne betegnelse tilføjes sidst i den uniforme titel.

  Uniform titel: Babar en famille. Engelsk. Lydoptagelse
  Materialets hovedtitel: Babar and his children
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top