.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.4B Almene regler 6.I.4D Navn på forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

6.I.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

6.I.4C1 Hjemstedet for forlaget, distributøren el.lign. for publicerede lydoptagelser gengives som anvist i 1.4C .

6.I.4C2 For upublicerede lydoptagelser gengives intet hjemsted for forlag, distributør el.lign., dvs. der tilføjes ikke [s.l.] .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top