.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign. 6.I.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.Næste afsnit

6.I.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

6.I.4D1 Navnet på forlaget el.lign. og valgfrit navnet på distributøren el.lign. gengives som anvist i 1.4D .

    260 00 *a Stuttgart *b Klett Verlag
    260 00 *a Odense *b Den grimme Ælling

6.I.4D2 Hvis der i et materiale både er et navn på et forlag og på en underafdeling af dette forlag eller et handelsnavn eller -mærke, der anvendes af dette forlag, kan foruden navnet på forlaget også navnet på underafdelingen, handelsnavnet eller -mærket gengives.

6.I.4D3 Hvis handelsnavnet snarere er titlen på en serie end navnet på en underafdeling af forlaget, gengives det som serietitel (se 6.I.6). I tvivlstilfælde behandles det som serietitel.

6.I.4D4 For upublicerede lydoptagelser gengives intet navn på forlag, distributør el.lign., dvs. der tilføjes ikke [s.n.].

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top