.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign. 6.I.4G Produktionssted og navn på producent Næste afsnit

6.I.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

6.I.4F1 Udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. for publicerede lydoptagelser anføres som anvist i 1.4F.

  260 00 *a Århus *b Medhør *c 1992
  260 00 *a [S.l.] *b Jahr-Verlag *c [1977]
  260 00 *a [Bletsly] *b Open University *c [19--]

Hvis der ikke er et udgivelsesår, distributionsår, P år el.lign. i materialet, anføres i stedet et copyrightår. Hvis der i materialet er både et oprindeligt og fornyede copyrightår, anføres det seneste årstal. Copyrightåret anføres som anvist i 1.4F6 og med foranstillet cop.

  260 00 ... *c cop. 1993
  260 00 ... *c [1995], cop. 1934

6.I.4F2 Hvis et indspilningsår i en publiceret lydoptagelse afviger fra udgivelsesåret, distributionsåret el.lign., anføres et sådant indspilningsår i en note (se 6.I.7B7 ).

  260 00 *a [København] *b Danmarks Blindebibliotek *c [1992]
  512 00 *a Indlæst i 1989

6.I.4F3 For upublicerede lydoptagelser anføres indspilningsåret som anvist i 4.4B1 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top