.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.5A Indledende regel 6.I.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

6.I.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

6.I.5B1 Materialets omfang beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

cd
fonografvalse
grammofonplade
kassettebånd
lydcartridge
lydspor på film
pianorulle
spolebånd
trådspole

Hvis ingen af de ovennævnte specifikke materialebetegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres.

Hvis en pladeside er blank, anføres dette i parentes.

  300 00 *n 4 grammofonplader (1 side blank)

For lydspor på film tilføjes spole, kassette el.lign.

  300 00 *n 2 spoler lydspor på film

Hvis materialet er udgivet i et eller flere opbevaringsudstyr, kan antallet af opbevaringsudstyr, en betegnelse for dets art og valgfrit opbevaringsudstyrets størrelse anføres efter den specifikke materialebetegnelse. Almindelige pladeomslag, inderposer, kassettebåndsindlæg el.lign. anføres ikke. Beskrivelsen af opbevaringsudstyret kan dog også anføres i forbindelse med angivelsen af materialets størrelse, jf. 1.5D .

  300 00 *n 1 grammofonplade i æske *l 40 min. *b 33 o/min., stereo
  300 00 *n 8 kassettebånd i 2 mapper *l 7 t., 40 min.

6.I.5B2 Materialets spilletid anføres som anvist i 1.5B4 .

  300 00 *n 1 grammofonplade *l 46 min.
  300 00 *n 4 kassettebånd *l4 t., 40 min.
  300 00 *n 1 grammofonplade *l ca. 50 min.
  300 00 *n 1 cd *l 90 min.
  300 00 *n 2 cd'er *l 2 t., 10 min.

6.I.5B3 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som selvstændige værker med egne titler (se 6.I.1G4), anføres det enkelte værks omfang og placering i det samlede materiale så nøjagtigt som muligt, f.eks. som på side 3 af 2 grammofonplader (hvis delene er nummereret i én sekvens), eller som på 1 side af 2 grammofonplader , på 1 af 4 kassettebånd (hvis der ikke er en sådan nummerering). Oplysningen kan efterfølges af oplysning om spilletid for den pågældende del.

  300 00 *n På kassette 3-4 af 4 kassettebånd *l 67 min.
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top