.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.5B Omfang og specifik materialebetegnelse 6.I.5D Størrelse Næste afsnit

6.I.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

6.I.5C2 Indspilningstype..
6.I.5C3 Afspilningshastighed..
6.I.5C4 Rillekarakteristika..
6.I.5C5 Båndkonfiguration..
6.I.5C6 Antal spor..
6.I.5C7 Antal lydkanaler..
6.I.5C8 Valgfri tilføjelse. Indspilnings- og afspilningskarakteristika..

6.I.5C1 Følgende andre oplysninger om den fysiske udformning anføres i nedennævnte rækkefølge:

indspilningstype (lydspor på film)
afspilningshastighed
rillekarakteristika (grammofonplader)
båndkonfiguration (lydspor på film)
antal spor (kassettebånd, lydcartridges og spolebånd)
antal lydkanaler
indspilnings- og afspilningskarakteristika

Valgfrit: Oplysninger, der er standard for den pågældende materialetype, udelades (fremgår af reglernes Bilag G).

6.I.5C2 Indspilningstype.

For lydspor på film anføres indspilningstype (optisk eller magnetisk) eller navnet på et specielt indspilningssystem (f.eks. Phillips-Miller).

  300 00 *n 1 spole lydspor på film *l 10 min. *e magnetisk
  300 00 *n 1 spole lydspor på film *l 15 min. *e Phillips-Miller

6.I.5C3 Afspilningshastighed.

For grammofonplader anføres afspilningshastighed i omdrejninger pr. minut ( o/min. ). Standardhastigheden 33 1/3 omdrejninger pr. minut anføres som 33 o/min.

  300 00 *n 1 grammofonplade *l 45 min. *b 33 o/min.

For bånd anføres afspilningshastighed i centimeter pr. sekund ( cm/s ).

  300 00 *n 1 spolebånd *l 60 min. *b 9,5 cm/s

Valgfrit: Ved kassettebånd betragtes en afspilningshastighed på 4,75 cm/s som standard og udelades.

For lydspor på film anføres afspilningshastighed i billeder pr. sekund ( b/s ).

  300 00 *n 1 spole lydspor på film *l 10 min. *b magnetisk, 24 b/s

Afspilningshastighed for cd'er anføres ikke.

6.I.5C4 Rillekarakteristika.

For grammofonplader anføres rillekarakteristika.

  300 00 *n 1 grammofonplade *l 7 min. *b 78 o/min., mikrorille

6.I.5C5 Båndkonfiguration.

For lydspor på film anføres båndkonfiguration (centralspor, kantspor el.lign.).

  300 00 *n 1 spole lydspor på film *l 10 min. *b magnetisk, 24 b/s, cen-
  tralspor

6.I.5C6 Antal spor.

For kassettebånd, lydcartridges og spolelydbånd anføres antal spor.

  300 00 *n 1 spolebånd *l ca. 60 min. *b 9,5 cm/s, 2 spor

Valgfrit: Ved kassettebånd betragtes angivelsen 4 spor som standard og udelades. Ved lydcartridge betragtes angivelsen 8 spor som standard og udelades.

6.I.5C7 Antal lydkanaler.

Antallet af lydkanaler anføres med en eller flere af følgende betegnelser, hvis det let kan fastslås:

mono
stereo
quadro

  300 00 *n 1 grammofonplade *l 20 min. *b 33 o/min., stereo
  300 00 *n 1 spolebånd *l ca. 60 min. *b 9,5 cm/s, 2 spor, mono
  300 00 *n 2 grammofonplader *l 66 min. *b 33 o/min., mono, stereo

Valgfrit: Angivelsen mono betragtes som standard og udelades.

6.I.5C8 Valgfri tilføjelse. Indspilnings- og afspilningskarakteristika.

For kassettebånd og spolebånd anføres støjbegrænsningssystem (f.eks. dolby eller NAB) og båndmateriale (f.eks. chromdioxid eller cobolt).

  300 00 *n 1 kassettebånd *l 60 min. *b stereo, dolby, chromdioxid

For alle materialetyper anføres det, hvis lydoptagelsen er en digitaloptagelse. Det anføres, hvis det er en direkte indspilning (dog ikke ved »78-plader«).

  300 00 *n 1 grammofonplade *l 45 min. *b 33 o/min., stereo, direkte
  skæring
  300 00 *n 1 cd *l 67 min. *b stereo, digitaloptagelse
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top