.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 6.II.0 - Almene regler 6.II.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

6.II.0A Afgrænsning

Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af musikoptagelser på alle lydmedier (f.eks. plade, bånd, cd). Ved film og video, hvor lydsiden ønskes beskrevet som musikoptagelse, tages udgangspunkt i kapitel 7 , og der suppleres med elementer fra nærværende kapitel. Ved musik i elektronisk form tages udgangspunkt i kapitel 9 .

Reglerne anvendes ved såvel publicerede som upublicerede musikoptagelser. Ved upublicerede musikoptagelser forstås ikke-kommercielle optagelser, som normalt kun findes i ét eksemplar.

Reglerne dækker ikke fuldt ud alle historiske og museale materialetyper, men passende specifikationer i den fysiske beskrivelse (se 6.II.5) samt specielle noter vil give en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse for de fleste bibliotekskataloger.

Lydoptagelser beskrives efter reglerne i kapitel 6.I . Vedrørende afgrænsning mellem kapitel 6.I og kapitel 6.II, se 6.I.0A.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top