.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.0A Afgrænsning 6.II.0C Tegnsætning Næste afsnit

6.II.0B Kilder til oplysninger

6.II.0B1 Den primære kilde til oplysninger

Den primære kilde til oplysninger for musikoptagelser er materialets etiket sammen med det originale opbevaringsudstyr. Oplysninger på etiketten foretrækkes. Hvis der er forskellige etiketter, behandles disse tilsammen som primær kilde.

Ledsagende trykt materiale behandles som primær kilde, hvis det indeholder en fælles titel, og hvis de enkelte dele og deres etiketter mangler en sådan titel. Den anvendte kilde anføres i en note (se 6.II.7B3 ).

Hvis oplysningerne ikke findes i den primære kilde, hentes de fra følgende kilder (i nedennævnte rækkefølge):

ledsagende trykt materiale
selve musikoptagelsen
andre kilder

Oplysninger i tekstform foretrækkes normalt frem for oplysninger i lydform. Hvis f.eks. en grammofonplade har en etiket og tillige indspillet information, foretrækkes oplysningerne på etiketten.

For upublicerede musikoptagelser uden ledsagende materiale er den primære kilde til oplysninger selve musikoptagelsen.

6.II.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

For hvert afsnit af beskrivelsen er bestemte kilder udpeget som foreskrevne kilder til oplysninger.

Afsnit Foreskrevne kilder

Titel og ophavsangivelse

- Titler Den primære kilde

- Ophavsangivelser

- - Vedr. musikværker Den primære kilde

- - Vedr. udøvere Fremtrædende plads

Udgave Fremtrædende plads, ledsa-
gende trykt materiale

Publicering, distribution el.lign. Fremtrædende plads, ledsa-
gende trykt materiale

Fysisk beskrivelse Hvor som helst

Serie Fremtrædende plads, ledsa-
gende trykt materiale

Note Hvor som helst

Standardnummer og anskaffelsesvilkår Hvor som helst

Fremtrædende plads omfatter for musikoptagelsers vedkommende fonogrammet med etiket, hele det originale opbevaringsudstyr samt originalt udgivet ledsagende tekstmateriale.

Oplysninger fra den primære kilde foretrækkes altid frem for oplysninger hentet fra anden fremtrædende plads.

Oplysninger, der hentes fra andre kilder end de foreskrevne, sættes i skarp parentes.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top