.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign. 6.II.4G Produktionssted og navn på producent Næste afsnit

6.II.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

6.II.4F1 Udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. for publicerede musikoptagelser anføres som anvist i 1.4F .

  260 00 *a Hayes *b EMI *b HMV *c 1958

P året anføres, som det forekommer i materialet.

  260 00 *a [Baarn] *b Philips *c p 1970
  260 00 *a London *b Decca *c 1985, p 1969
  260 00 *a New York *b Epic *c 1986, p 1980-1986

Hvis der ikke er et udgivelsesår, distributionsår, P år el.lign. i materialet, anføres i stedet et copyrightår. Hvis der i materialet er både et oprindeligt og fornyede copyrightår, anføres det seneste årstal. Copyrightår anføres som anvist i 1.4F6 og med foranstillet cop.

Hvis copyrightåret vides at afvige fra udgivelsesår, distributionsår el.lign., tilføjes udgivelsesår, distributionsår el.lign. i skarp parentes.

  260 00 ... *c cop. 1993
  260 00 ... *c [1995], cop. 1934

6.II.4F2 Hvis der er et indspilningsår i en publiceret musikoptagelse, gives det i en note (se 6.II.7B7 ).

  260 00 *a [København] *b Musikpres *c 1981
  512 00 *a Indspillet i Easy Sound feb. 1979

6.II.4F3 For upublicerede musikoptagelser anføres indspilningsåret som anvist i 4.4B1 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top