.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.8A Indledende regel 6.II.8C Nøgletitel Næste afsnit

6.II.8B Standardnummer

6.II.8B1 Hvis der på selve materialet eller i et bilag er et internationalt standardbognummer (ISBN) eller et internationalt standardperiodicanummer (ISSN) for det pågældende materiale, anføres det som anvist i 1.8B.

Hvis musikoptagelsen er tildelt »international standard recording code« (ISRC), anføres den efter nedenstående retningslinier, idet det skal bemærkes, at ISRC tildeles på skæringsniveau, således at f.eks. en 4-satset symfoni tildeles 4 ISRC - én for hver sats.

Hvis musikoptagelsen kun indeholder ét musikværk, anføres de tildelte ISRC i felt 024.

Hvis musikoptagelsen indeholder flere musikværker, anføres ISRC i tilknytning til det enkelte musikværk i delfelt *z, når værktitlerne er gengivet i felt 245 eller 795, eller i felt 024 i delfelt *a med værkspecifikation i delfelt *b, når værktitlerne er gengivet i en indholdsnote formateret i felt 530, delfelt *a. Er indholdsnoten formateret i felt 530 med titler i delfelt *t, formateres ISRC med fordel i delfelt *z efter de relevante titler.

6.II.8B2 Alle andre numre gives i en note (se 6.II.7B19 ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top