.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.1B Hovedtitel 7.1D Paralleltitler Næste afsnit

7.1C Generel materialebetegnelse

7.1C1 Den generelle materialebetegnelse levende billeder kan anføres umiddelbart efter hovedtitlen eller efter den første titel ved materialer med flere værker uden fælles titel som anvist i 1.1C.

    245 00 *a John Heartfield, Fotomonteur *m levende billeder

    245 00 *a Efter bogen *m levende billeder

    245 00 *a Dr. Strangelove *b or How I learned to stop worrying and
    love the bomb *m levende billeder

Valgfrit: Hvis den katalogiserende institution ønsker det, kan der i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse anføres en passende specifik materialebetegnelse (se 1.1C1 ). Den specifikke materialebetegnelse anføres efter listen i 7.5B1.

7.1C2 Hvis et materiale består af dele, der kan henføres til flere materialetyper, og ingen af disse er særlig fremtrædende, anføres den generelle materialebetegnelse som anvist i 1.1C4.

NB: Optaget lyd, der er fysisk integreret i eller synkroniseret med materialet, og som er tænkt afspillet sammen med det, behandles som en integreret del af filmen eller videogrammet, og den kode for materialebetegnelse, der knytter sig til film eller videogrammer, er obligatorisk. Se også 7.5C3 og 7.7B10 .

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0 Til top Til top