.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.1B Hovedtitel 1.1D Paralleltitler Næste afsnit

1.1C Generel materialebetegnelse

1.1C1 Generel materialebetegnelse defineres som en overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et materiale på et specifikationsniveau som anført i den nedenstående liste.

En kode for den generelle materialebetegnelse er obligatorisk i den bibliografiske post.

En gengivelse af den generelle materialebetegnelse som klar tekst i forbindelse med præsentation af den bibligrafiske post er valgfri.

Betegnelserne i nedenstående liste anvendes i de tilfælde, hvor en generel materialebetegnelse ønskes anført som klar tekst.

I eksemplerne i dette kapitel anføres den generelle materialebetegnelse kun som [GMB]. I eksempler, der illustrerer den generelle materialebetegnelse, anføres dog den faktiske generelle materialebetegnelse.

Den generelle materialebetegnelse er i eksemplerne formateret i felt 245, delfelt m. Dette delfelt er ikke obligatorisk. Den generelle materialebetegnelse kan i stedet maskingenereres på aktuel relevant plads i titlen ud fra den inddaterede obligatoriske søgekode. Dvs. at felt 245, delfelt m, ikke nødvendigvis optræder i de bibliografiske poster.

billede
elektronisk materiale
genstand
håndskrift
kartografisk materiale
levende billeder
lydoptagelse
musikalier
musikoptagelse
sammensat materiale
tekst

Ud over disse betegnelser kan punktskrift anvendes som generel materialebetegnelse. Hvis et materiale er en reproduktion i punktskrift af tekst, musikalier el.lign., foretrækkes betegnelsen punktskrift .

Den generelle materialebetegnelse vælges ud fra en helhedsvurdering af materialet. Enkelte indholdsmæssige facetter af eller partielt indhold i materialet tages således ikke i betragtning ved valget af den generelle materialebetegnelse. F.eks. kan en video indeholde en musikoptagelse. I et sådant tilfælde vælges den generelle materialebetegnelse levende billeder, idet såvel lyd- som billedsiden af materialet hermed vil være belyst.

Indholdsmæssige facetter af eller partielt indhold i materialet kan af hensyn til søgning optræde i kodeform i den bibliografiske post. F.eks. kan man supplere koden for video med koden for musikoptagelse i det nævnte tilfælde. Ligeledes kan man ved en bog, der hovedsagelig indeholder tekst, men også enkelte musikalier, supplere med koden for musikalier, idet tekst i et sådan tilfælde vil være anført som generel materialebetegnelse.

Valgfrit: Hvis man i den lokale katalog generelt ønsker at betone et bestemt indholdsmæssigt aspekt i de materialer, der indgår i katalogen, kodes materialet som anført i hovedreglen, og en materialebetegnelse i klar tekst kan lokalt maskingenereres ud fra koden for aspektet.

F.eks. kan man lokalt ønske, at videoer, der indeholder koncertoptagelser, i den lokale katalog præsenteres som musikoptagelser, fordi dette er mere praktisk i forbindelse med den lokale opstilling.

Specifik materialebetegnelse anført i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse . Specifik materialebetegnelse defineres som betegnelsen for det fysiske medie, materialet optræder på eller i.

En kode for materialets specifikke betegnelse er ligesom koden for den generelle betegnelse obligatorisk, medmindre der er tale om materiale i papirform. Inddateres ingen kode, underforstås, at der er tale om et materiale i papirform.

Valgfrit: Man kan på den generelle materialebetegnelses plads i beskrivelsen i stedet for den generelle materialebetegnelse anføre eller maskingenerere den relevante specifikke materialebetegnelse. Koden for den generelle materialebetegnelse skal dog stadig inddateres som anført i hovedreglen.

  245 00 *a Samvirke *m kassettebånd
  i stedet for
  245 00 *a Samvirke *m lydoptagelse

Valgfrit: Man kan på den generelle materialebetegnelses plads i beskrivelsen anføre eller maskingenerere den generelle materialebetegnelse efterfulgt af den specifikke materialebetegnelse i rund parentes.

I enkelte tilfælde vil en sådan anvendelse være overflødig, se 7.1C, 8.1C og 10.1C.

  245 00 *a Samvirke *m lydoptagelse (kassettebånd)

1.1C2 Hvis et materiale består af én materialetype, anføres dennes materialebetegnelse umiddelbart efter hovedtitlen.

  245 00 *a Marcel Marceau *b ou L'art du mime *m levende billeder
  245 00 *a Recreation information *c opportunities for people with
  intellectual disability *o News sheet *m tekst
  (Periodisk udgivet supplement. Hovedtitel i henhold til 12.1B4)

Hvis et materiale med flere værker ikke har en fælles titel, anføres materialebetegnelsen umiddelbart efter den første hovedtitel.

  245 00 *a La mer *m musikalier *a Khama *a Rhapsody for clarinet and
  orchestra *e Claude Debussy
  245 00 *a Amore mio *m musikalier *e Celso Valli-Pasador *a Darling
  *e Rolf Soja

1.1C3 Hvis et materiale er et reproduceret/bearbejdet værk og det nye materiale i sin udtryks- eller formidlingsform falder ind under en anden af de i 1.1C1 anførte betegnelser, anføres reproduktionens generelle materialebetegnelse. F.eks. katalogiseres en indlæst tekst som lydoptagelse.

  245 00 *a Vinterbørn *m lydoptagelse

1.1C4 Hvis et materiale består af indholdselementer, der kan henføres til flere generelle materialekategorier, anføres den generelle materialebetegnelse som følger:

- Hvis materialet er udgivet i samme fysiske medie , anføres én generel materialebetegnelse for hele materialet. En sådan betegnelse vælges ud fra en helhedsvurdering af materialet, jf. 1.1C1.

- Hvis materialet består af flere dele og er udgivet i forskellige fysiske medier, anføres dén generelle materialebetegnelse, der er gældende for den fremtrædende del af materialet (hovedmaterialet). Kan det ikke afgøres, hvilken del der er hovedmaterialet, betragtes materialet som et sammensat materiale. Hvis materialet består af dele, der kan henføres til 2 eller 3 forskellige generelle materialetyper anføres, disse i alfabetisk rækkefølge som en samlet generel materialebetegnelse.

Hvis materialet består af dele, der kan henføres til mere end 3 generelle materialetyper, anføres betegnelsen sammensat materiale . (Se 1.1C1 og 1.10 ).

  245 00 *a English, Welsh, Scottish & Irish fiddle tunes *m musikalier
  (Musikalier udgivet med grammofonplade som bilag. Musikalier skønnes at være hovedmaterialet)
  245 00 *a None but ourselves *m billede *m lydoptagelse
  (Ingen af materialetyperne skønnes at være hovedmaterialet)
  245 00 *a Muscles and bones *m billede *m genstand
  245 00 *a Concertino for timpani and tape *m musikalier *m musik-
  optagelse
  245 00 *a Challenges *m sammensat materiale *c a multimedia project
  for learners in English
  (Materialet består af dias, kassettebånd, tekst og videokassetter)
_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0 Til top Til top