.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.1F Ophavsangivelser Afsnit 7.2 - Udgave Næste afsnit

7.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

7.1G1 Hvis en film eller et videogram med flere værker ikke har en fælles titel, beskrives materialet enten som en helhed (se 7.1G2 og 7.1G3), eller der udformes selvstændige beskrivelser på hvert enkelt værk med selvstændig titel (se 7.1G4).

7.1G2 Hvis materialet beskrives som en helhed, gengives titlerne på de enkelte værker som anvist i 1.1G.

    245 00 *a Op og køre *m levende billeder *a Hvor har du været? *e manuskript:
    Bente Nertoft, Claus Ørsted *e instruktion og klip: Claus Ørsted

7.1G3 Korte forklarende tilføjelser gives i ophavsangivelserne, hvis forholdet mellem titler og person(er) eller korporation(er) er uklart (jf. 7.1F2).

7.1G4 De enkelte værker med selvstændige titler kan beskrives i selvstændige registreringer. Angående beskrivelsen af omfang i sådanne beskrivelser se 7.5B3 . De enkelte beskrivelser knyttes sammen i en note (se 7.7B21 ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.1 Til top Til top