.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.5A Indledende regel 7.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

7.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

7.5B1 Omfanget af en film eller et videogram beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

dvd-video
filmspole
videokassette
videoplade

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres som specifik materialebetegnelse. F.eks. kan de nu forældede betegnelser filmkassette, sløjfefilm og videospole være relevante i forbindelse med registreringen af ældre materialer.

  300 00 *n 2 filmspoler
  300 00 *n 1 videokassette

Hvis ingen af de ovennævnte betegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres som specifik materialebetegnelse.

Hvis det videogram, der beskrives, findes i biblioteket i to eller flere materialetyper (f.eks. som videokassette og videospole), anvendes en af følgende fremgangsmåder:

a) betegnelsen videogram anføres, og de øvrige betegnelser gives i en note (se 7.7B16 )

  300 00 *n 4 videogrammer
  Lokal note: Haves som kassette (VHS) og plade (LVD)

b) hver materialetype beskrives i en selvstændig registrering

Hvis der til anvendelsen af en film eller et videogram kræves et bestemt teknisk system, kan en betegnelse for det tekniske system føjes til den specifikke materialebetegnelse. Oplysningen kan også gives i en note (se 7.7B10 ).

  300 00 *n 2 videokassetter *e U-matic
  300 00 *n 1 filmkassette *e Polavision

Hvis videogrammet findes i flere forskellige tekniske systemer, gives oplysning herom i en note (se 7.7B16 ).

7.5B2 Materialets spilletid anføres som anvist i 1.5B4 .

  300 00 *a 1 filmspole *l 23 min.
  300 00 *a 1 sløjfefilm *l 4 min., 20 s
  300 00 *n 3 videokassetter *e U-matic *l 2 t., 30 min.
  300 00 *n 3 filmspoler *l ca. 2 t.

7.5B3 Hvis et materiale med flere værker uden fælles titel beskrives som selvstændige værker med egne titler (se 7.1G4 ), anføres omfanget af det enkelte værk f.eks. som på spole 3 af 4 spoler (hvis delene er nummereret i én sekvens), eller som på 1 kassette af 3 videokassetter (hvis der ikke er en sådan nummerering). Oplysningen kan efterfølges af oplysning om spilletid for den pågældende del.

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0 Til top Til top