.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.5B Omfang og specifik materialebetegnelse 7.5D Størrelse Næste afsnit

7.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

7.5C1 Følgende andre oplysninger om den fysiske udformning anføres i nedennævnte rækkefølge:

særlige projektionsoplysninger, f.eks. bredde-højdeforholdet (film)
lyd
farve
projektionshastighed (film)
afspilningshastighed (videogram)

Valgfrit: Oplysninger, der er standard for den pågældende materialetype, udelades (fremgår af reglernes Bilag G).

7.5C2 Særlige projektionsoplysninger. Hvis der kræves specielle projektionsforhold, anføres disse så præcist som muligt (f.eks. multiprojektor eller Panavision ). Det anføres, hvis der kræves anamorfotisk forsats, flere lærreder eller andre specifikke forevisningsforhold.

  300 00 *n 3 filmspoler *l ca. 2 t. *b CinemaScope

Valgfrit: Særlige projektionsoplysninger anføres kun, hvis de fremgår af materialet.

7.5C3 Lyd. Lydspor eller ingen lydspor anføres som lyd og stum. Hvis en stumfilm vides at være fotograferet med en lydfilms hastighed, anføres dette som stum med lydfilms hastighed.

Indspilningstype anføres som magnetisk eller optisk . Det kan anføres, om lyden er i mono eller stereo. Andre oplysninger om lyd gives i en note (se 7.7B10 ).

  300 00 *n 1 filmspole *l 30 min. *b optisk lyd

Valgfrit: Lyd anført alene betragtes som standard og udelades.

7.5C4 Farve. Det anføres, om materialet er i farver eller sort-hvid, med betegnelserne farve og sort-hvid . En sepiakopi beskrives som sort-hvid. Oplysning om, at det er en sepiakopi, gives i en note (se 7.7B10 ).

  300 00 *n 1 videokassette *l 20 min. *b lyd, farve

Hvis et materiale er i en kombination af farver og sort-hvid, beskrives dette udførligt.

  300 00 *n 3 videokassetter *l 2 t., 15 min. *b lyd, farve med sort-hvide
  sekvenser

Valgfrit: Farve anført alene betragtes som standard og udelades.

7.5C5 Projektionshastighed. For en film anføres projektionshastigheden i billeder pr. sekund (b/s) , hvis oplysningen anses for væsentlig.

  300 00 *n 1 filmspole *l 6 min. *b stum, sort-hvid, 18 b/s

7.5C6 Afspilningshastighed. For en videoplade kan anføres afspilningshastigheden i omdrejninger pr. minut ( o/min. ).

  300 00 *n 1 videoplade *l 50 min. *b lyd, farve, 900 o/min.
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top